Hồ Chí Minh - Người ở khắp nơi nơi: Thơ

Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Người ở khắp nơi nơi: Thơ

Tác giả: Hồ Ngọc Mân

Thông tin xb: Hậu Giang: Nxb. Tổng hợp Hậu Giang, 1990

Mô tả vật lý: 165tr., 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh; Thơ

Hồ Chí Minh là một hình tượng đẹp, là “một niềm thơ”, nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều nghệ sỹ, nhiều nhà văn nhà thơ trên thế giới. Bác là nguồn cảm hứng là động lực của nhiều sáng tạo nghệ thuật. Vẻ đẹp hình tượng Bác đã tạo nên một hiện tượng đặc biệt trong sáng tạo thơ ca.

Bằng niềm cảm phục kính yêu, chân thực và tha thiết của mình, mỗi nhà thơ khi viết về Bác, mỗi nhà thơ có những khám phá riêng tạo nên mảng thơ đa sắc, đa thanh. Cuốn sách là tuyển tập các 47 bài thơ độc đáo về chủ tịch Hồ Chí Minh của các nhà thơ trong nước và 15 bài thơ của các nhà thơ nước ngoài như Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức…

Qua các trang thơ, Bác Hồ là hiện thân của trí tuệ, nhân tâm, sức mạnh, niềm tin, lòng yêu nước, tinh thần Quốc tế vô sản, là biểu trưng của tự do đã khích lệ tinh thần đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức trong thế kỷ XX.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-37865.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: