Nói chuyện "Bác Hồ viết di chúc"

E-mail Print

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Kết tinh trong đó là tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng loài người.

dichuc1.jpg

  Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc Hồ Chủ Tịch, sáng 02/07/2009, Đảng Bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam đã trân trọng tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề:  Bác Hồ viết di chúc qua phần giới thiệu của Tiến sĩ Chu Đức Tính -  Đảng ủy viên Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Buổi nói chuyện có sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các Đảng bộ cơ sở các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn thể cán bộ viên chức, các bạn đọc tích cực của Thư viện Quốc gia Việt Nam.

dichuc2.jpg

  Tại buổi nói chuyện, Tiến sĩ Chu Đức Tính đã phân tích làm rõ những mục tiêu, nguyện vọng, tư tưởng được thể hiện rất rõ nét trong di chúc cùng những câu chuyện kỉ niệm trong đời sống hằng ngày của Bác. Qua đó thính giả cảm nhận sâu sắc giá trị con người Bác cũng như giá trị vô giá của di chúc của người.

-------------------------

Tin: Thu Trang - Ảnh: Đức Thắng


Bài liên quan:
Đọc thêm cùng chuyên mục: