Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Thông tin xb: H. : Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, 2005

Mô tả vật lý: 331tr., 19cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Tác giả bổ sung: Đinh Xuân Dũng - ch.b. ; Phạm Viết Thực - b.s. ; Nghiêm Huyền Vũ - b.s. ; Lê Duẩn ; Trường Chinh ; Phạm Văn Đồng ; Lê Khả Phiêu

Tập hợp một số bài nghiên cứu cơ bản, phổ cập dễ hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các nghiên cứu về Hồ Chí Minh, trích dẫn một số ý kiến tiêu biểu của Hồ Chí Minh về đạo đức; chọn lọc một số mẩu chuyện chân thật, sinh động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do những người gần gũi với Bác và các nhân chứng lịch sử kể lại và đã được đăng tải trên sách báo.

Cuốn sách khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người, có giá trị toàn diện và sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, được thể hiển với một phong cách độc đáo, cô đúc, vô cùng giản dị và dễ hiểu. Vì thế việc nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quảng đại quần chúng nói chung và đặc biệt với cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên và cán bộ công tác chính trị, nói riêng đang là một nhiệm vụ cần thiết và hết sức quan trọng.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-284654.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: