Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Tác giả: Đinh Xuân Dũng

Thông tin xb: H. : Giáo dục, 2008

Mô tả vật lý: 480tr., 22cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người, có giá trị toàn diện, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, được thể hiện với một phong cách độc đáo, cô đúc, giản dị và dễ hiểu. Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức” tập hợp những bài nghiên cứu, những trích dẫn tiêu biểu về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và một số mẩu chuyện chân thật, sinh động, ngắn gọn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

- Phần một tập hợp một số bài nghiên cứu cơ bản về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh;

- Phần hai trích dẫn một số ý kiến tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức;

- Phần ba chọn lọc một số mẩu chuyện về tấm gương đạo đức do những người gần gũi với Bác và những nhân chứng lịch sử kể lại.

Cuốn sách là tư liệu nghiên cứu dành cho công tác học tập của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và vận dụng, làm theo những tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào đời sống xã hội hiện nay.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-351997.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: