Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo làm người

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo làm người

Thông tin xb: H. : Hà Nội, 2009

Mô tả vật lý: 225tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Phạm Quang Nghị ; Vũ Ngọc Khánh ; Hoàng Chí Bảo ; Hoàng Hữu Khang ; Phạm Ban ; Giang Quân - s.t.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của dân tộc, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Điều làm nên sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bởi vì Người là một lãnh tụ có tầm nhìn xa trông rộng, là tài lãnh đạo, mà còn bởi vì tấm gương đạo đức cách mạng mà Người đã suốt đời kiên trì nêu gương. Người coi đạo làm người trong xã hội mới là đạo đức cách mạng, được mọi người hoan nghênh và chấp nhận ngay. Tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang theo những giá trị truyền thống tốt đẹp, lại có những thay đổi phù hợp với tư tưởng trong thời đại mới. Và những tư tưởng ấy không chỉ là những lời nói mà còn được Người thể hiện trong các hành động hàng ngày, tất cả những giai thoại về Người đều có thể rút ra bài học thực tế.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo làm người” đã chọn lọc, giới thiệu một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo cùng với một số bài nghiên cứu của các nhà khoa học về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện chân thật, sinh động, ngắn gọn về Bác Hồ với nhân dân Thủ đô. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu sâu hơn về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, phục vụ việc học tập của cán bộ, đảng viên các cấp.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-412159.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: