Hồ Chí Minh từ Đông Dương đến Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh từ Đông Dương đến Việt Nam

Tác giả: Hemery, Daniel

Thông tin xb: H. : Phụ nữ, 2005

Mô tả vật lý: 199tr.: ảnh, 19cm

Tác giả bổ sung: Lê Toan - dịch

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp cách mạng

“Sài Gòn mùa hè năm 1911. Một người thanh niên Việt Nam rời khỏi Đông Dương. Anh ra đi tìm con đường cứu Tổ quốc của mình. Ba mươi năm sau, người thanh niên đó trở về nước. Trong sự rối loạn của chiến tranh, dân tộc Việt Nam đã vùng lên. Tổ quốc được giành lại giữa một Đông Dương đầy khói lửa, sau một cuộc cách mạng dài nhất thế kỷ, cuộc cách mạng không thể tách rời nhân vật, đó là Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh từ Đông Dương đến Việt Nam” gồm 6 chương:

Chương 1. Việt Nam trong cơn nguy ngập

Chương 2. Một chuyến đi về phía Tây “Tây du”

Chương 3. Không tổ quốc, không biên giới

Chương 4. Giờ phút cứu quốc

Chương 5. Trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất

Chương 6. Từ cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác

Cuốn sách là tài liệu tham khảo để bạn đọc tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tài liệu đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-265070.html