NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Quan điểm của thư viện công cộng về thị trường mượn sách điện tử

E-mail Print

Báo cáo trình bày kết quả của khảo sát quốc gia về phương thức thư viện công cộng của Ôxtrâylia ra quyết định mua sách điện tử. Báo cáo nêu dữ liệu về mục tiêu của thư viện trong việc xây dựng bộ sưu tập sách điện tử, cách quản lý, cân bằng các mục tiêu này với những khó khăn thư viện phải đối mặt; vai trò của giá cả và điều khoản cấp phép do nhà xuất bản đặt ra. Đây là một phần của dự án điều tra các hoạt động pháp lý và xã hội của việc cho mượn sách điện tử (để phân biệt với hoạt động cho mượn sách thực) trong các thư viện công cộng và đánh giá tác động của các cách thức xử lý theo những quy định khác nhau của việc cho mượn điện tử đến khả năng hoàn thành sứ mệnh dịch vụ công của các thư viện. Dự án có sự tham gia hợp tác của các tổ chức thư viện quan trọng trên 5 khu vực pháp lý: Ôxtrâylia, Canađa, Niu Dilân, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Dự án nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm chi tiết, so sánh về bối cảnh cho mượn điện tử nhằm hỗ trợ xây dựng các cải cách về luật pháp và thực tiễn dựa trên bằng chứng.

Đọc chi tiết...
 

Kinh nghiệm quản trị tri thức trong các thư viện đại học

E-mail Print

Bài viết tóm lược thông tin về kinh nghiệm quản trị tri thức trong các thư viện đại học của các tác giả Sandra Shropshire (Đại học Bang Idaho, Hoa Kỳ), Jenny Lynne Semenza (Đại học Bang Idaho, Hoa Kỳ), và Regina Koury (Đại học Rutgers - Camden, Hoa Kỳ) đăng tải trên trang mạng chính thức của Liên đoàn các Hiệp hội và Tổ chức Thư viện Quốc tế (IFLA). Quản trị tri thức (QTTT) là một hoạt động được đánh giá cao như một chiến lược quản trị của thế kỷ 21 dành cho các cơ quan, tổ chức. Theo tác giả M. Rao (2005) [7] QTTT có thể giúp cơ quan, tổ chức bổ sung, lưu trữ dữ liệu, cải thiện các hoạt động và dịch vụ, và ra quyết định về các nguồn đầu tư. Khi được thực hiện hiệu quả, nó cũng có thể tạo điều kiện cho sự sáng tạo và đổi mới.

Đọc chi tiết...
 

Những mục tiêu trong tương lai là gì ?

E-mail Print

Thế giới đang đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng trên các lĩnh vực xã hội, công nghệ và sinh thái. Trong khi hiện tượng “phản ứng dữ dội về công nghệ” đang gây xôn xao dư luận thì các thư viện vẫn phải đưa ra những dự đoán, đồng thời phải thích ứng với những tiến bộ kỹ thuật số và sự phát triển xã hội mạnh mẽ hơn. Làm thế nào để những lựa chọn công nghệ này có thể phù hợp và nâng cao các giá trị cốt lõi của thư viện, chẳng hạn như quyền truy cập, quyền riêng tư và tự do trí tuệ? Đây là thời điểm để chúng ta sẽ xem xét không chỉ những xu hướng ngắn hạn và dài hạn mà còn là cả những thay đổi đã xuất hiện cũng như những thay đổi trong tương lai.

Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến những nhìn nhận chuyên sâu cũng như các dự đoán từ 5 nhà tư tưởng thư viện tại Hội nghị chuyên đề về Tương lai của các thư viện của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ (ALA) diễn ra giữa mùa đông năm 2020. Từ các giá trị cốt lõi như quyền riêng tư và tính bền vững cho đến những cải tiến mới như việc sử dụng rô bốt, chúng tôi khám phá những gì tương lai có thể nắm giữ.

Đọc chi tiết...
 
Page 4 of 6