Hồ Chí Minh biên niên hoạt động 1911-1929

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Hồ Chí Minh biên niên hoạt động 1911-1929

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xuất bản: H. : Văn hoá Thông tin, 2010

Mô tả vật lý: 282tr., 21cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Việt Nam; Biên niên sự kiện

Ngày 5 tháng 6 nǎm 1911, với bí danh Vǎn Ba, Nguyễn Tất Thành nhận làm phụ bếp cho tàu Amiran Latusơ Tơrêvin (Amiral Latouche Tréville) của hãng Nǎm sao, rời Sài Gòn đi Mác-xây (Marseille) Pháp, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Từ đó, Nguyễn Tất Thành đã đến nhiều nước ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, nghiên cứu và học hỏi để quyết định con đường Cứu nước.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh biên niên hoạt động 1911-1929” do Đỗ Hoàng Linh biên soạn đã ghi lại những hoạt động chính trong quãng thời gian hơn 18 năm (1911-1929) vô cùng phong phú, sinh động từ một anh thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trở thành một nhà cách mạng quốc tế Nguyễn Ái Quốc.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-436605.html