Hội thảo "Xây dựng và áp dụng SUBJECT HEADINGS Việt Nam”

E-mail Print

 Được Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý, ngày 5 tháng 1 năm 2009, tại TP. Hồ Chí Minh, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Vụ Thư viện, Hội Thư viện Việt Nam, Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh và VILASAL tổ chức Hội thảo bàn về việc xây dựng và áp dụng Subject Headings trong toàn bộ các hệ thống thư viện Việt Nam.

Tham dự hội thảo có 65 đại biểu:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuần, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam

- Đại diện 6 cơ sở đào tạo chuyên ngành Thư viện – Thông tin hệ đại học

- Đại diện  thư viện đại học thư viện phía Nam và phía Bắc

- Một số thư viện công cộng

- Một số chuyên gia thư viện – thông tin

Thay mặt cho Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Ông Lê Công Khanh Phó Giám đốc Sở đã tới tham dự và phát biểu chào mừng hội thảo.

Ông Phạm Thế Khang, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, thay mặt cho đơn vị chủ trì hội thảo đã phát biểu mở đầu, nêu lên tầm quan trọng của việc xây dựng và áp dụng Subject Headings tại các thư viện Việt Nam trong tiến trình chuẩn hóa nghiệp vụ, cũng như một số vấn đề mà hội thảo phải tập trung giải quyết, đó là: Thống nhất tên gọi Subject Headings khi tiến hành biên soạn bằng tiếng Việt, thống nhất nhận thức về tác dụng và sự cần thiết của Subject Headings trong công tác thư viện, thống nhất chủ trương xây dựng và áp dụng rộng rãi Subject Headings trong thư viện cả nước, đề xuất phương pháp xây dựng Bộ Subject Headings bằng tiếng Việt, đề xuất Hội đồng tư vấn và ban biên soạn bộ Subject Headings Việt Nam

Các tham luận và các ý kiến thảo luận tại Hội thảo đều đã có những đóng góp tích cực trong việc đánh giá sự cần thiết phải sử dụng Subject Headings trong công tác nghiệp vụ, cũng như cần nhanh chóng tiến hành biên soạn Bộ Subject Headings Việt Nam bằng cách: Dịch có chọn lọc Khung Sears List và xây dựng tập tin có thẩm quyền Đề mục Quốc gia.

Ông Phạm Thế Khang - Giám đốc TVQG - phát biểu kết luận Hội thảo

Hội thảo tiến hành trong một ngày và đã thành công tốt đẹp. Ông Phạm Thế Khang đã phát biểu kết luận Hội thảo:

      Thống nhất tên gọi là Bộ Tiêu đề chủ đề Việt Nam

-    Sẽ tiến hành dịch có chọn lọc Khung Sears List

-          Bổ sung các tiêu đề chủ đề của một số thư viện đã làm (phải được thẩm định)

-          Xuất bản bằng bản in và trực tuyến

       Thành lập Hội đồng tư vấn bao gồm các thành phần:

- Vụ Thư viện

- Hội Thư viện Việt Nam

- Thư viện Quốc gia Việt Nam

- Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

- Hai liên chi hội thư viện đại học phía Bắc – Nam

- Trung tâm thông tin khoa học công nghệ Quốc gia

- Viện Thông tin Khoa học xã hội

- Thư viện Trung ương Quân đội

-  Một số chuyên gia Thư viện – thông tin

* Thành lập Ban biên soạn gồm các thành viên

- Thư viện Quốc gia Việt Nam

- VILASAL

- Thư viện Khoa học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

- Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ Quốc gia

- Viện Thông tin Khoa học xã hội

Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ vận động tìm kiếm nguồn tài trợ và xin kinh phí từ ngân sách để thực hiện các công việc trên.

---------

Tin và ảnh: Mạnh Kiêm


Bài liên quan:
Đọc thêm cùng chuyên mục: