Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

E-mail Print

Chiều ngày 26/12/2022, Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Kiều Thuý Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Trưởng khối Nghiên cứu- Xuất bản-Báo chí, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG; Các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ TVQG và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, đảng viên thuộc Đảng bộ TVQG.

Đảng bộ TVQG hiện có 72 đồng chí đảng viên, trong đó có 70 đồng chí đảng viên chính thức, 02 đồng chí đảng viên dự bị, sinh hoạt trong 07 Chi bộ trực thuộc.

Năm 2022, hoạt động của Đảng bộ TVQG diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”… và dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Đảng ủy TVQG, đồng chí Nguyễn Xuân Dũng - Phó Bí thư, Phó Giám đốc đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023. Dự thảo Báo cáo đánh giá toàn diện các mặt công tác đã làm được trong năm 2022, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác Xây dựng Đảng năm 2023, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để Đảng bộ phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới.

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến từ các đảng viên sinh hoạt trong các Chi bộ trực thuộc. Các ý kiến đều nhất trí với Dự thảo Báo cáo của Đảng bộ TVQG; Đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của tập thể Đảng uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ đoàn thể, đồng thời kiến nghị một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, trong đó đề cao vai trò gương mẫu đi đầu của đảng viên; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong các Chi bộ và Đảng bộ.

100 % đảng viên trong Đảng bộ đã nhất trí thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 của Đảng uỷ TVQG.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Kiều Thuý Nga đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của các đảng viên trong Đảng bộ, đồng chí cho rằng một số tham góp trùng với nhiệm vụ và giải pháp trong Dự thảo Báo cáo, là tiền đề thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến một số kết quả nổi bật mà Đảng bộ TVQG đã đạt được trong năm 2022.

- Là một năm thành công rực rỡ trong công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn, được Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ghi nhận, đánh giá cao và lựa chọn trình bày tham luận liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trong Hội nghị tổng kết công tác Đảng của Bộ VHTTDL.

- Tổ chức thành công 07 Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó có 01 Chi bộ được Đảng bộ Bộ VHTTDL lựa chọn làm Đại hội điểm; Các quy trình của Đại hội được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định và sự tham gia của toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc và các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị đạt và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra với chất lượng và hiệu quả cao.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát… được thực hiện trên cơ sở dân chủ, phát huy sức mạnh của tập thể và sự đoàn kết của toàn thể đảng viên.

- Các Chi bộ đã làm tốt công tác sinh hoạt chuyên đề, qua kiểm tra, giám sát và đánh giá của Đảng ủy cấp trên, nhiều Chi bộ đã có các chuyên đề với nội dung hay, hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn.

- Hoàn thành công tác quy hoạch Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư Đảng bộ TVQG nhiệm kỳ 2025-2030; Rà soát, bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung vào quy hoạch các chức danh đối với nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiến độ, thời gian, chất lượng, hiệu quả.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đề nghị trong năm 2023, Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc cần phải lưu ý và quan tâm đến những nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác phối hợp đối với tập thể lãnh đạo để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đạt thành tích cao hơn nữa so với năm 2022.

2. Xây dựng các kế hoạch và chuẩn bị các nội dung đảm bảo chất lượng để tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII…

3. Tiếp tục nâng cao hơn nữa về chất lượng của các Chi bộ theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 01 ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong đó đề cao việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên, chất lượng của các buổi sinh hoạt định kỳ…

4. Đề cao hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm nêu gương của đảng viên theo đúng tinh thần của Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Nêu gương trong việc chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của bộ, ngành và quy chế của đơn vị. Nêu gương trong việc sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Nêu gương trong đạo đức, lối sống…

5. Quan tâm, chỉ đạo Công đoàn TVQG tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng thời gian quy định, trong đó quan tâm đến công tác chuẩn bị về xây dựng đề án nhân sự, nội dung, văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là trình tự, thủ tục thực hiện Đại hội…

Hội nghị đã khen thưởng 01 tập thể và 17 đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Hình ảnh sự kiện:

2022-12-27-cong-tac-dang- 2

Toàn cảnh Hội nghị

2022-12-27-cong-tac-dang- 3

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc TVQG trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023

2022-12-27-cong-tac-dang- 1

Đồng chí Hồ Tiến Dũng - Đảng viên Chi bộ 1 phát biểu tại Hội nghị

2022-12-27-cong-tac-dang- 4

Đồng chí Bùi Thị Thuỷ - Đảng viên Chi bộ 4 phát biểu tại Hội nghị

2022-12-27-cong-tac-dang- 5

Đồng chí Kiều Thúy Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TVQG phát biểu chỉ đạo Hội nghị

2022-12-27-cong-tac-dang- 6

Đồng chí Kiều Thúy Nga trao Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho Chi bộ 2

2022-12-27-cong-tac-dang- 7

Các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 nhận Giấy khen của Đảng ủy TVQG

__________________

Tin: Nguyễn Hồng Vân; Ảnh: Trần Kim Thơ


Đọc thêm cùng chuyên mục: