Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác Đảng năm 2022

E-mail Print

Ngày 13/12/2022, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đã diễn ra buổi Giao ban Tổng kết công tác Đảng năm 2022 của Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí (Khối NC, XB, BC) thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL). Tham dự buổi Giao ban có đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL và đại diện cấp ủy của 10 Đảng bộ, Chi bộ trong Khối.

2022-12-14-giao-ban- 2

Đồng chí Kiều Thuý Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí phát biểu tại Giao ban

Tại buổi Giao ban, đồng chí Kiều Thúy Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL, Trưởng Khối NC, XB, BC, Bí thư Đảng ủy Thư viện Quốc gia Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Theo đó, trong bối cảnh khách quan có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức cho ngành nói chung và Khối NC, XB, BC nói riêng, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ VHTTDL, Khối NC, XB, BC đã triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng; Chủ động, tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng Khối NC, XB, BC đã xây dựng chương trình, kế hoạch sát chức năng, nhiệm vụ, triển khai tốt chương trình công tác năm 2022; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm lãnh đạo tổ chức đoàn thể, xây dựng đơn vị vững mạnh. Về cơ bản, tư tưởng đảng viên, viên chức, người lao động trong Khối NC, XB, BC ổn định, không có những biểu hiện phát sinh tư tưởng làm ảnh hưởng đến tình hình nội bộ. Luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, góp phần tích cực vào quá trình triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Cấp ủy thuộc Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tổ chức triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ cấp trên. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Các tổ chức Đảng thuộc Khối đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, viên chức và người lao động về Học tập Nghị quyết Trung ương 4,5 Khóa XIII; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên. Cấp ủy Đảng bộ cơ sở thuộc Khối đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo về chất lượng cũng như thời gian quy định. Hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn của Đảng ủy Bộ VHTTDL.

Bên cạnh kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tổng kết công tác đảng Khối còn chỉ ra những hạn chế như sinh hoạt định kỳ của một số Chi bộ còn gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp lịch do đảng viên phải phụ trách nhiều mảng công việc. Nội dung, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, vẫn còn đảng viên còn chưa mạnh dạn nêu ý kiến đóng góp với chị bộ, đồng chí, đồng nghiệp, tinh thần đấu tranh chưa cao. Việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và giữ chân người làm việc có trình độ, năng lực tại các tổ chức cơ sở đảng đang là trở ngại lớn đối với các đơn vị thuộc Khối, dẫn đến thiếu nhân lực thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động kiểm tra, giám sát tuy đã có chuyển biến nhưng còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi triển khai.

Tại Hội nghị, đại diện cấp ủy các tổ chức đảng thuộc Khối đã thảo luận, góp ý cho bản Dự thảo báo cáo của Khối. Đồng thời cũng nêu một số kiến nghị, đề nghị Đảng uỷ Bộ VHTTDL tiếp tục tăng cường tổ chức các Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp uỷ viên cơ sở, uỷ ban kiểm tra Đảng; Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ VHTTDL tham dự sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề của các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc để nắm bắt tình hình, chấn chỉnh những hạn chế tại các tổ chức đảng ở cơ sở, tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát giúp các tổ chức đảng khắc phục những sai sót trong công tác đảng vụ. Đề nghị Đảng uỷ Bộ sớm có Nghị quyết và phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các cấp để có các cơ chế chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp làm công tác xuất bản; có cơ chế đặc thù đối với Nhà xuất bản hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; quan tâm chỉ đạo làm rõ về quyền sử dụng tài sản và hợp đồng thuê nhà, thuê đất, nợ tiền thuê nhà của các Nhà xuất bản.

2022-12-14-giao-ban- 3

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL phát biểu tại Giao ban Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Giao ban, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Khối NC, XB, BC đã đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh đề nghị thời gian tới các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; duy trì sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

2022-12-14-giao-ban- 4

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

____________

Tin: Thu Phương, Ảnh: Kim Thơ


Đọc thêm cùng chuyên mục: