Trưng bày tư liệu “Thư viện Quốc gia Việt Nam - Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai”

E-mail Print

Là thiết chế văn hóa có tuổi đời hơn một thế kỷ, được xây dựng trên nền tảng là Thư viện Trung ương Đông Dương, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã có những đóng góp quan trọng trong việc thu nhận lưu chiểu, trao đổi, tổ chức, bảo quản và phổ biến di sản văn hóa thành văn của dân tộc và nhân loại, phát huy vai trò là thư viện trung tâm trong việc thống nhất, chuẩn hoá nghiệp vụ và chia sẻ tài nguyên thông tin-thư viện với các thư viện trên cả nước, tích cực và chủ động hội nhập, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan thư viện, thông tin trên thế giới, nâng cao vị thế ngành thư viện Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, hướng tới mô hình phát triển toàn diện Thư viện truyền thống – Thư viện hiện đại – Thư viện số.

Kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập (29/11/1917 - 29/11/2022), TVQG trân trọng tổ chức Trưng bày tư liệu “Thư viện Quốc gia Việt Nam - Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai”.

Hơn 500 tư liệu tiêu biểu, bao gồm sách, báo, tranh, ảnh, phim tư liệu được trưng bày theo 04 nội dung:

(1). Lịch sử hình thành và phát triển Thư viện Quốc gia Việt Nam: Giới thiệu các Nghị định, Sắc lệnh, Quyết định liên quan đến việc thành lập, mở cửa và đổi tên Thư viện; Các văn bản pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TVQG; Các bài tổng kết, đánh giá về quá trình hình thành, phát triển và hành trình hướng tới tương lai của TVQG.

(2). Sản phẩm và Dịch vụ của Thư viện Quốc gia Việt Nam: Trưng bày các sản phẩm phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị, của ngành được các thế hệ công chức, viên chức, người lao động đã và đang làm việc tại Thư viện dày công nghiên cứu, dịch, biên soạn và xuất bản; Một số sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho nhu cầu tiếp cận và sở hữu thông tin của đông đảo công chúng và bạn đọc.

(3). Tài liệu quý hiếm được lưu trữ và bảo quản tại Thư viện Quốc gia Việt Nam: Trưng bày một số tài liệu quý hiếm có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa... được hình thành trong các thời kì phát triển của dân tộc; Một số tài liệu được xuất bản trên các vật mang tin đặc biệt như sách lá buông, sách đồng, sách nung trên đất...

(4). Phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng Thư viện Quốc gia Việt Nam: Giới thiệu các phần thưởng mà TVQG đã đạt được trong suốt hành trình 105 năm xây dựng và phát triển. Trong đó có nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba và Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Thông qua các tài liệu, hiện vật và hình ảnh được trưng bày sẽ giúp công chúng, bạn đọc và các thế hệ viên chức, người lao động của Thư viện hiểu thêm về lịch sử hình thành, các giai đoạn phát triển và những thành tựu đã đạt được trong suốt chặng đường 105 năm của TVQG; đồng thời góp phần tuyên truyền, quảng bá về vị trí, vai trò, những đóng góp tích cực của TVQG trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trưng bày tư liệu diễn ra từ ngày 22/11/2022 đến hết ngày 12/12/2022.

Hình ảnh sự kiện:

2022-11-24-trung-bay- 2

2022-11-24-trung-bay- 3

2022-11-24-trung-bay- 4

2022-11-24-trung-bay- 5

2022-11-24-trung-bay- 6

2022-11-24-trung-bay- 7

2022-11-24-trung-bay- 8

2022-11-24-trung-bay- 9

2022-11-24-trung-bay- 10

_______________

Tin: Tuyết Dung; Ảnh: Thuỳ Dung, Hoàng Dung


Đọc thêm cùng chuyên mục: