Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

E-mail Print

Ngày 26/12/2022, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Tham dự Hội nghị có bà Kiều Thúy Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG cùng các ông, bà Phó Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị trong năm vừa qua: Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua năm 2022; Báo cáo Tài chính năm 2022 và Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022. Bên cạnh đó, thay mặt Lãnh đạo đơn vị, bà Kiều Thuý Nga - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc TVQG đã trả lời các đề xuất, kiến nghị của viên chức và người lao động của các phòng trong đơn vị.

Hội nghị cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo, ghi nhận những quyết tâm cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo, sự thống nhất, đồng lòng vượt qua khó khăn, trở ngại và nỗ lực, trách nhiệm của từng viên chức, người lao động để TVQG đạt được nhiều thành tích xuất sắc và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch chuyên môn đã đề ra từ đầu năm; đồng thời triển khai và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện quy định của Nhà nước về cơ chế quản lý, triển khai công việc đồng bộ, công khai, dân chủ; bảo đảm các chế độ chính sách, đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và người lao động; công khai, minh bạch về tài chính và thực hiện việc chi tiêu theo đúng quy định của Nhà nước.

Hội nghị đã biểu dương khen thưởng cho 01 tổ công đoàn, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc, 44 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh 2022.

Trước khi kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc TVQG trình bày nội dung phát động Phong trào thi đua năm 2023 của đơn vị đến toàn thể viên chức và người lao động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, phát triển” thể hiện qua các nội dung chính: (1) Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, quản lý nhà nước trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động. (2) Tăng cường phát triển tài nguyên thông tin thông qua nguồn thu nhận lưu chiểu xuất bản phẩm và bổ sung, trao đổi tài liệu quốc tế. (3) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá phục vụ công tác chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức các hoạt động khuyến học tạo sức lan toả, khuyến khích và phát triển các phong trào đọc sách trong xã hội nhân Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam. (4) Đa dạng hoá các dịch vụ và phương thức phục vụ, tăng cường thu hút lượng bạn đọc đến thư viện. (5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác chuyển đổi số, số hoá tài liệu quốc gia. (6) Phát huy vai trò trung tâm áp dụng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế, xử lý kỹ thuật tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu. (7) Phát huy kết quả công tác bảo quản tài liệu, giải quyết tốt các vấn đề về lưu trữ, trang thiết bị, tổ chức kho tàng. (8) Đẩy mạnh nghiên cứu về khoa học thư viện, tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN và các đề tài nghiên cứu. (9) Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về hoạt động thư viện, đặc biệt trong công tác trao đổi tài liệu, đào tạo nguồn nhân lực, tiếp thu công nghệ mới, kinh nghiệm tổ chức và quản lý thư viện hiện đại. (10) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án do nhà nước đầu tư, dự án hợp tác từ tổ chức quốc tế và thư viện trên thế giới.

Hội nghị nhất trí thông qua Quy chế Chi tiêu nội bộ của đơn vị và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, đồng thời kêu gọi các phòng, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể viên chức và người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đoàn kết, năng động, sáng tạo, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Thư viện ngày một vững mạnh.

Hình ảnh cùng sự kiện:

2022-12-27-hoi-nghi-vien-chuc- 2

Bà Kiều Thuý Nga - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG trình bày Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; Trả lời các kiến nghị và đề xuất của các phòng trong đơn vị

2022-12-27-hoi-nghi-vien-chuc- 3

Ông Đỗ Công Lừng - Chủ tịch Công đoàn TVQG trình bày Báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua năm 2022

2022-12-27-hoi-nghi-vien-chuc- 4

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính của đơn vị năm 2022

2022-12-27-hoi-nghi-vien-chuc- 5

Bà Bùi Thị Thuỷ - Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân 2022

2022-12-27-hoi-nghi-vien-chuc- 6

2022-12-27-hoi-nghi-vien-chuc- 7

2022-12-27-hoi-nghi-vien-chuc- 8

2022-12-27-hoi-nghi-vien-chuc- 9

Lãnh đạo đơn vị trao Quyết định khen thưởng cho tập thể và các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022

2022-12-27-hoi-nghi-vien-chuc- 10

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc TVQG phát động Phong trào thi đua năm 2023

2022-12-27-hoi-nghi-vien-chuc- 11

Tổ Thư ký trình bày Nghị quyết Hội nghị

__________

Tin: Tuyết Dung; Ảnh: Kim Thơ, Nguyễn Thùy Dung


Đọc thêm cùng chuyên mục: