Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

E-mail Print

Được sự nhất trí của Đảng uỷ, Lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG), ngày 26/12/2022, TVQG tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng; ông Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; bà Đoàn Quỳnh Dung – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện; ông Lê Ngọc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng. Về phía TVQG có bà Kiều Thúy Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cùng các ông, bà Phó Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh và phức tạp với các yếu tố rủi ro về kinh tế, chính trị, xã hội gia tăng, tình hình trong nước có cả thời cơ thuận lợi nhưng khó khăn thách thức cũng nhiều, tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ VHTTDL, TVQG đã chủ động nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo giữ vững các mục tiêu, yêu cầu của công tác thư viện; triển khai đồng bộ các nội dung trong công tác chuyên môn và phục vụ bạn đọc, phấn đấu thi đua trong công tác đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận:

- Công tác thu nhận xuất bản phẩm lưu chiểu được đảm bảo, xử lý kỹ thuật nghiệp vụ tài liệu tăng từ 49%-58%, số hoá tài liệu tăng từ 22%-140% so với kế hoạch. Công tác bổ sung qua nguồn tài trợ, bảo quản tài liệu tăng trên 20% so với cùng kỳ. Công tác phục vụ được đảm bảo và duy trì với 341 ngày mở cửa, 8.572 thẻ được cấp mới, phục vụ 2.450.314 lượt khai thác, sử dụng tài liệu tại chỗ và trực tuyến; Hoạt động hợp tác quốc tế của TVQG khá sôi nổi, tích cực tham gia các đại hội, hội nghị, hội thảo quốc tế bằng hình thức phù hợp, đảm bảo tính đại diện của TVQG cho các thư viện Việt Nam trên diễn đàn chuyên môn khu vực và quốc tế; Công tác nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật; Tổ chức thành công 02 khoá Tập huấn “Số hoá tài liệu thư viện thực hiện chuyển đổi số” cho hệ thống các thư viện trong cả nước, Hội nghị - Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của các thư viện Việt Nam (2017-2022)”, Hội thảo “Vị trí, vai trò của Thư viện Quốc gia Việt Nam trong chuyển đổi số ngành thư viện Việt Nam – Nhiệm vụ và giải pháp”…

Ngoài công tác chuyên môn thường xuyên, TVQG đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội phục vụ cộng đồng thông qua công tác thông tin tuyên truyền. Trong năm đã tổ chức và phối hợp tổ chức 20 cuộc Triển lãm, trưng bày giới thiệu tư liệu chào mừng các ngày lễ và kỷ niệm của đất nước; Công tác khuyến đọc, phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng được thực hiện thông qua nhiều hoạt động chủ đề, giao lưu, toạ đàm; đặc biệt Ngày Hội Sách và Văn hoá đọc năm 2022 với chủ đề “Chấn hưng và phát triển Văn hoá đọc” được triển khai dưới nhiều hoạt động đa dạng với hình thức trải nghiệm sinh động, tạo sức lan toả, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong xã hội.

Bên cạnh đó, với sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng uỷ, Lãnh đạo đơn vị và sự tham gia tích cực của các đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể quần chúng TVQG đã có nhiều đổi mới, thu được nhiều thành quả, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị.

- Không chỉ ghi nhận những thành công đạt được, Báo cáo cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, cùng nguyên nhân chủ quan và khách quan, đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho năm tới: Tập trung nhận thức chính trị tư tưởng, kiện toàn công tác tổ chức, động viên viên chức và người lao động cùng cộng đồng trách nhiệm vượt qua thách thức, huy động nguồn lực trí tuệ của cả tập thể hoàn thành kế hoạch công tác năm 2023.

Sau phần báo cáo, 02 tham luận đã được trình bày đề cập đến: “Công tác Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thư viện Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” và “Công tác Nghiên cứu khoa học và Hướng dẫn nghiệp vụ hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của các thư viện Việt Nam”, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số ý kiến nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng thư viện, cũng như triển khai hiệu quả việc hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho các thư viện Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ thay mặt Lãnh đạo Bộ VHTTDL chúc mừng những kết quả hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác Đảng cũng như công tác đoàn thể TVQG đã nỗ lực đạt được trong năm qua. Đánh giá cao sự chủ động sáng tạo của tập thể lãnh đạo cũng như viên chức, người lao động TVQG đã cụ thể hoá những chủ trương, đinh hướng lớn của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; cụ thể hoá Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành VHTTDL một cách đồng bộ và toàn diện trong các hoạt động chuyên môn tại thư viện. Đồng thời qua Hội nghị, Thứ trưởng cũng chỉ đạo và yêu cầu TVQG: (1) Bám sát những chỉ đạo mới của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ VHTTDL triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng, phát triển văn hoá, phát triển con người, phát triển hệ giá trị Việt Nam, cụ thể như: Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Chiến lược phát triển Văn hoá Việt Nam năm 2021-2023; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình, kế hoạch phát triển Văn hoá đọc; Bám sát chủ đề công tác năm cụ thể hoá trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2023. (2) Mạnh dạn, chủ động, đổi mới phương thức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. (3) Tập trung phối hợp với các đơn vị trong Bộ, các Ban, Bộ, Ngành, các địa phương quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện nói chung và tại TVQG nói riêng. (4) Quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho tập thể viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu trong các lĩnh vực hoạt động, cập nhật những kỹ năng mềm để phù hợp với tình hình mới. (5) Đổi mới, nâng cao hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới.

Qua đây, Thứ trưởng cũng yêu cầu tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động TVQG giữ vững tinh thần, tích cực chủ động nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy những thành quả đã đạt được trong năm qua, đoàn kết thống nhất, xây dựng và phát triển hoạt động trong năm 2023 với những thành tích và quyết tâm cao hơn nữa.

Thay mặt Lãnh đạo đơn vị, Giám đốc Kiều Thúy Nga phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ VHTTDL và cam kết sẽ bổ sung, hoàn thiện thêm vào trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của TVQG đồng thời tiếp thu yêu cầu của Thứ trưởng sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống để xây dựng và phát triển TVQG ngày càng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hình ảnh cùng sự kiện

2022-12-27-tong-ket- 2

Toàn cảnh Hội nghị

2022-12-27-tong-ket- 3

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc TVQG trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

2022-12-27-tong-ket- 14

Các tham luận trình bày tại Hội nghị

2022-12-27-tong-ket- 1

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu

2022-12-27-tong-ket- 7

Bà Kiều Thúy Nga - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại Hội nghị

2022-12-27-tong-ket- 8

2022-12-27-tong-ket- 2

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể và cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2021 - 2022)

2022-12-27-tong-ket- 9

Ông Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL trao Chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022 cho các cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2022-12-27-tong-ket- 10

Bà Đoàn Quỳnh Dung – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện trao Chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022 cho các cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

2022-12-27-tong-ket- 12

Ông Lê Ngọc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng trao Chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022 cho các cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

___________

Tin: Nguyễn Phương Nhung; Ảnh: Trần Kim Thơ, Nguyễn Thuỳ Dung


Đọc thêm cùng chuyên mục: