Hội nghị chuyên đề lần thứ nhất: “Thảo luận và góp ý cho dự thảo TCVN: Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về tổ chức kho và bảo quản tài liệu”

E-mail Print

Ngày 20/3/2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ nhất “Thảo luận và góp ý cho dự thảo TCVN: Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về tổ chức kho và bảo quản tài liệu” nhằm lấy ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý, những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa cho Dự thảo. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan thư viện - thông tin, các chuyên gia trong ngành thuộc khu vực phía Nam.

Tiêu chuẩn này quy định thống nhất về thuật ngữ và định nghĩa đối với công tác tổ chức kho và bảo quản tài liệu trong hoạt động thông tin - thư viện, nghiên cứu khoa học và đào tạo ở nước ta. Dự thảo bao gồm 113 thuật ngữ và định nghĩa, trong đó, xây dựng mới 112 thuật ngữ, viện dẫn 01 thuật ngữ về tổ chức kho và bảo quản tài liệu đã được quy định tại tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 10274:2013 Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa chung”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhận xét, đánh giá, và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung cũng như hình thức bản Dự thảo. Hội nghị cũng đã có kết luận khẳng định tầm quan trọng và vai trò của Tiêu chuẩn về công tác tổ chức kho và bảo quản tài liệu đối với hoạt động thông tin - thư viện, đồng thời nhất trí đề nghị cần sớm hoàn thiện và ban hành Tiêu chuẩn này.

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Nguyễn Ngọc Anh – Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam trình bày Báo cáo đề dẫn Hội nghị

Ông Lê Văn Viết - Trưởng ban Kỹ thuật TCVN trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu và giải trình góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo TCVN và thuyết minh dự thảo

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

_______________

Tin và ảnh: Minh Huệ


Đọc thêm cùng chuyên mục: