Thư viện Quốc gia Việt Nam tổng kết công tác năm 2014

E-mail Print

Sáng 12/01/2015, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị Viên chức và Người Lao động năm 2014, tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.

Năm 2014, được sự quan tâm và chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), sự phối hợp, góp sức của các cơ quan trung ương, Ban, Bộ, ngành liên quan, tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động TVQG đã khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả, hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra, bám sát nội dung thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, thân thiện, hiệu quả” của đơn vị, được thể hiện bằng những kết quả đáng ghi nhận: Hoàn thành xuất sắc, kịp thời, đúng định hướng công tác tuyên truyền, phục vụ chính trị, văn hoá, xã hội và cộng đồng thông qua việc tổ chức, quảng bá thành công các hoạt động trưng bày triển lãm, giới thiệu tư liệu, giao lưu văn hoá, tác giả - tác phẩm với các đề tài phong phú, đa dạng gắn liền với những sự kiện tiêu biểu của đất nước; Chủ động tăng cường công tác thu thập, bảo tồn vốn tài liệu thành văn của dân tộc, xây dựng, bổ sung nguồn tài liệu số, mua bản quyền khai thác cơ sở dữ liệu trực tuyến, góp phần đáng kể vào nguồn lực thông tin của TVQG; Tiến hành tổ chức thành công, hiệu quả nhiều hội nghị, hội thảo, các khoá tập huấn, đào tạo liên quan đến nghiệp vụ thư viện – thông tin hướng tới mục tiêu “Thống nhất, chuẩn hoá, chia sẻ và hội nhập” được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đồng nghiệp thư viện tích cực ủng hộ, đánh giá và ghi nhận; Tổ chức thành công Ngày Hội Sách 2014 với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và chất lượng hoạt động, khẳng định những giá trị to lớn của việc đọc sách, tôn vinh tác giả, tác phẩm…; Chủ động tích cực trong quan hệ đối ngoại; Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện hệ thống các quy chế, nội quy của đơn vị làm cơ sở hỗ trợ công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, chuyên nghiệp, đúng quy định; Thường xuyên chăm lo, cố gắng đảm bảo ổn định đời sống của người lao động tại đơn vị; Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh phát huy tính chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gắn kết công tác đoàn thể với hoạt động chuyên môn, góp phần vào thành công chung của đơn vị.

Về hoạt động của Công đoàn: Là một trong những đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của Công đoàn Bộ VHTTDL, nhiều hoạt động của Công đoàn TVQG đã mang lại hiệu ứng tích cực và được lan rộng đến các tổ công đoàn, tạo không khí làm việc hăng say, hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của đơn vị. Công đoàn TVQG luôn quan tâm và thực hiện chu đáo công tác hiếu – hỉ, tri ân cá nhân, con em gia đình chính sách, tổ chức gặp mặt, tặng quà, khen thưởng con em các công đoàn viên. Tham gia tích cực các phong trào từ thiện do Công đoàn Bộ phát động…

Về hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Đoàn Thanh niên cơ sở TVQG không ngừng phát huy thành tích đạt được, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao, nêu cao tinh thần xung kích; tích cực, tình nguyện trong các hoạt động đoàn thể, các chương trình tương thân, tương ái vì cộng đồng do Đoàn Thanh niên cơ sở TVQG và Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL phát động.

Các hội viên Chi hội Cựu chiến binh luôn phát huy truyền thống, gương mẫu trong sinh hoạt, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị cũng như của Chi hội. Chia sẻ, động viên nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.

Hội nghị đã thông qua Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 với các nội dung: Nắm vững diễn biến tư tưởng của đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị, đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của đảng viên; Bám sát 05 nội dung thi đua đã đề ra, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 20-30%; Thực hiện giai đoạn 2 Đề án “Nâng cấp, cải tạo Thư viện Quốc gia Việt Nam”; Tổ chức thành công Ngày Hội Đọc sách 2015 – hoạt động thường niên của đơn vị góp phần tích cực cổ vũ việc đọc sách trong cộng đồng xã hội; Công bố Tiêu chuẩn Việt Nam “Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa” – phần 3: “Tổ chức kho và bảo quản tài liệu”. Triển khai thực hiện phần 4: “Sản phẩm và Dịch vụ thư viện”; Tiếp tục thực hiện đề tài cấp Bộ “Đổi mới mô hình tổ chức quản lý và phương thức hoạt động thư viện Việt Nam” và các đề tài cấp cơ sở…

Cùng ngày, Đảng bộ TVQG đã tiến hành tổng kết công tác năm 2014. Trong năm qua, Đảng bộ TVQG đã triển khai chương trình hành động về công tác dân vận; Tiếp tục triển khai việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Tham gia nghiêm túc các Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 8, 9 (khóa XI) về đổi mới căn bản về giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức;Kiện toàn tổ chức, thành lập mới 7 Chi bộ trực thuộc theo đúng thẩm quyền và quy định của Điều lệ Đảng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt đảng tại các Chi bộ.

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Phan Thị Kim Dung – Giám đốc TVQG trả lời các kiến nghị và đề xuất của tập thể viên chức, người lao động đơn vị

Bà Kiều Thuý Nga – Phó Giám đốc TVQG trình bày Báo cáo tổng kết năm 2014

Bà Trần Thị Phương Lan – Chủ tịch Công đoàn TVQG trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2014

Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Bí thư Đoàn Thanh niên cơ sở trình bày Báo cáo

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Phụ  trách kế toán báo cáo công khai tài chính

Bà Nguyễn Thị Lan – Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành Đảng Bộ, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ VHTTDL trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ông Nguyễn Trần Nghị

Bà Vũ Dương Thuý Ngà – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện trao Bằng khen của Bộ trưởng năm 2014

Ông Trịnh Ngọc Chung - Bí thư Đoàn Bộ VHTTDL trao Bằng khen của Bộ trưởng cho Tập thể Lao động xuất sắc năm 2014

Ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL trao Chứng nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân

Bà Nguyễn Thị Lan – Uỷ viên thường vụ Ban chấp hành Đảng Bộ,Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ VHTTDL trao Giấy khen của Đảng bộ TVQG cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014

________________

Tin Hồng Vân; Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: