Nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động thông tin - thư viện ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

E-mail Print

Ngày 15/1/2015, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động thông tin - thư viện ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái làm Chủ tịch hội đồng.

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá, nghiệm thu

Trong công tác thông tin - thư viện tại Việt Nam, có rất nhiều hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, từ việc tạo lập nguồn lực thông tin, biên soạn các sản phẩm thông tin cho đến các hoạt động phục vụ người sử dụng, phổ biến như: sao chụp tài liệu (photocopy), số hóa, dịch thuật, cho thuê - mượn tài liệu... Hiện tại, các cơ quan thông tin - thư viện ở nước ta đang có những cách tiếp cận, cách hiểu, cách vận dụng rất khác nhau liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan. Tuy nhiên, các hoạt động này đều diễn ra một cách lúng túng, tự phát, không thống nhất rất khó kiểm soát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm các quy định của pháp luật.

TS. Lê Văn Viết - Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Lê Văn Viết - Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu gồm các nội dung chính như sau:

- Nghiên cứu về quyền tác giả, quyền liên quan và sự cần thiết thực thi những quyền đó trong hoạt động thông tin - thư viện.

- Hiện trạng thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thông tin - thư viện ở Việt Nam; Đánh giá thực trạng việc thực thi quyền tác giả, quyền liên quan qua các hoạt động tiêu biểu như: Xây dựng các cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu và xây dựng các bộ sưu tập số; Bổ sung và phổ biến tài liệu…

- Đề xuất các biện pháp tăng cường thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thông tin - thư viện tại Việt Nam như: Hoàn thiện những quy định về quyền tác giả, quyền liên quan; Đề xuất những quy định mới; Xây dựng quy trình nhằm đảm bảo thực thi có hiệu quả; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật để các thư viện, người sử dụng thư viện hiểu và thực hiện đúng quy định.

Nhóm nghiên cứu cũng đã nêu kiến nghị cụ thể đối với cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến vấn đề quyền tác giả, quyền liên quan như: Cơ quan lập pháp; Cơ quan quản lý về quyền tác giả, quyền liên quan; Vụ Thư viện, Hội Thư viện Việt Nam và đối với từng thư viện.

Hội đồng nghiệm thu đã khẳng định đây là đề tài khó, phức tạp, được triển khai nghiêm túc, công phu; đồng thời, đánh giá cao các kết quả nghiên cứu đã đạt được. Theo đó, Hội đồng đã thống nhất thông qua kết quả nghiên cứu của đề tài đạt loại xuất sắc và đề nghị Chủ nhiệm đề tài bổ sung theo một số ý kiến đóng góp để hoàn thiện công trình nghiên cứu.

____________

Tin: Lê Đức Thắng; Ảnh: Vụ KHCNMT-BVHTTDL


Đọc thêm cùng chuyên mục: