Nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Hoạt động Thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về Bổ sung và Biên mục”

E-mail Print

Ngày 5/11/2014, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) đã tổ chức nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Hoạt động Thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa về Bổ sung và Biên mục”.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã đánh giá cao quá trình xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia của TVQG được thực hiện nghiêm túc, khoa học; Hồ sơ dự án được chuẩn bị công phu, đầy đủ. Chất lượng bộ sản phẩm của Dự án được đánh giá như sau:

+ Dự thảo TCVN phù hợp với yêu cầu của hoạt động chuyên môn, yêu cầu về tiêu chuẩn hoá trong hoạt động thư viện-thông tin (TVTT). Tiêu chuẩn đã phù hợp với xu thế tiến bộ của khoa học và công nghệ nói chung và khoa học công nghệ trong ngành TVTTnói riêng, đã cập nhật được các thuật ngữ liên quan đến hoạt động bổ sung, biên mục tự động trong kỷ nguyên số hoá, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác TVTT…Nhiều thuật ngữ đã thống nhất với các tiêu chuẩn liên quan khác, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan. Trình tự, thủ tục xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ.

+ Bản thuyết minh dự thảo TCVN đảm bảo tính khoa học, đồng thuận với những TCVN đã xuất bản, đáp ứng được yêu cầu; đã kế thừa, tiếp thu được một số tiêu chuẩn quốc tế. Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo TCVN đầy đủ thông tin, trình bày chi tiết, thể hiện rõ tính khoa học trong quá trình và có tính kế thừa. Báo cáo tổng thuật tài liệu phân tích một cách khoa học các tiêu chuẩn quốc tế liên quan; nội dung các báo cáo đảm bảo tính khoa học. Báo cáo giải trình Hội nghị chuyên đề đã giải trình khá rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, làm rõ được lý do đưa vào hoặc không đưa vào Tiêu chuẩn một số thuật ngữ. Báo cáo của chuyên gia tư vấn đáp ứng yêu cầu, nêu được cụ thể quá trình hiệu đính các thuật ngữ.

Tuy nhiên, để Dự thảo TCVN được hoàn thiện hơn, Hội đồng đề nghị Tiểu ban Kỹ thuật nên bổ sung một số thuật ngữ trong RDA, chỉnh sửa định nghĩa một số thuật ngữ cho ngắn gọn và chính xác hơn...

Sau khi thảo luận, đánh giá, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã kết luận: nhất trí gửi Hồ sơ dự án xây dựng  tiêu chuẩn quốc gia sang Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị thành lập Hội đồng thẩm tra.

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội nghị

ThS. Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi Nghiệm thu

TS. Lê Văn Viết - Trưởng Tiểu ban kỹ thuật trình bày Báo cáo quá trình xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia

ThS. Cao Minh Kiểm - Uỷ viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Dự án

TS. Nguyễn Viết Nghĩa - Uỷ viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Dự án

ThS. Nguyễn Văn Hành - Uỷ viên Hội đồng thu đóng góp ý kiến cho Dự án

ThS. Nguyễn Ngọc Nguyên - Uỷ viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Dự án

ThS. Nguyễn Văn Thiên - Uỷ viên Hội đồng đóng góp ý kiến cho Dự án

Ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại buổi Nghiệm thu

Bà Đinh Nguyễn Phương Thảo - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phát biểu tại buổi Nghiệm thu

TS.Vũ Dương Thuý Ngà - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu tại buổi Nghiệm thu        

            Ông Phùng Quang Minh - Đại diện Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam phát biểu tại buổi Nghiệm thu

_______

Tin và ảnh: Hồng Vân


Đọc thêm cùng chuyên mục: