Hội nghị chuyên đề lần thứ hai: “Thảo luận và góp ý cho dự thảo TCVN: Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về tổ chức kho và bảo quản tài liệu”

E-mail Print

Tiếp theo Hội nghị chuyên đề lần thứ nhất tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17/4/2015, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ hai “Thảo luận và góp ý cho dự thảo TCVN: Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về tổ chức kho và bảo quản tài liệu” nhằm tiếp tục lấy ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý về những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa cho Dự thảo Tiêu chuẩn.

Hội nghị chuyên đề lần thứ hai đã được nghe ý kiến nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận của các đại biểu là những nhà quản lý ở một số Bộ, Ngành, các cơ quan thư viện – thông tin và các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện - thông tin thuộc khu vực phía Bắc. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã tập trung trao đổi, góp ý cho định nghĩa và ý nghĩa của một số thuật ngữ, về bố cục và hình thức của Dự thảo Tiêu chuẩn.

Hội nghị cũng đề nghị Tiểu ban Kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm một số thuật ngữ mới trong công tác tổ chức kho và bảo quản tài liệu, phù hợp với thực tiễn trong công tác này.

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Nguyễn Ngọc Anh – Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam trình bày Báo cáo đề dẫn Hội nghị

Ông Lê Văn Viết - Trưởng tiểu ban Kỹ thuật TCVN trình bày tóm tắt Báo cáo về việc tiếp thu và giải trình góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo TCVN

TS. Đỗ Văn Hùng thảo luận, góp ý tại Hội nghị

TS. Vũ Dương Thúy Ngà – Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện thảo luận, góp ý tại Hội nghị

Ông Vũ Văn Sơn – Chuyên gia thư viện thảo luận, góp ý tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Đào - Chuyên gia thư viện thảo luận, góp ý tại Hội nghị

Ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam thảo luận, góp ý tại Hội nghị

___________

Tin và ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: