Hội thảo “Chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực thư viện ở Việt Nam”

E-mail Print

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) giao cho Vụ Thư viện nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ về hoàn thiện chính sách cơ bản để phát triển sự nghiệp Thư viện Việt Nam, ngày 01/11/2013, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo Chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực thư viện ở Việt Nam

Tham dự Hội thảo có bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ Thư viện, ông Từ Mạnh Lương - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, bà Vũ Dương Thúy Ngà - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, bà Phan Thị Kim Dung - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, đại diện lãnh đạo các thư viện tỉnh, thành phố, trung tâm thông tin - thư viện trường đại học, thư viện chuyên ngành, đa ngành, thư viện trường học, một số cơ sở đào tạo nghề thư viện, tạp chí chuyên ngành và các chuyên gia thông tin - thư viện trong cả nước.

Để phát triển sự nghiệp thư viện Việt Nam, việc xây dựng được một hệ thống chính sách phù hợp, có hiệu lực, hiệu quả đồng bộ có ý nghĩa quan trọng. Trong hệ thống các chính sách phát triển sự nghiệp thư viện, chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực được xem xét như là một thành tố quan trọng. Vì thế nếu xây dựng được chính sách đảm bảo trình độ, quyền lợi và vị thế cho người làm công tác thư viện sẽ góp phần làm cho hoạt động thư viện được thực hiện một cách có chất lượng và hiệu quả, sẽ kích thích người làm công tác thư viện không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ, có lòng say mê tận tụy với nghề và với công tác phục vụ bạn đọc.

Với ý nghĩa đó, Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích đánh giá sự phát triển của thư viện Việt Nam thông qua việc thi hành chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực thư viện, từ đó có cách nhìn đúng đắn, cũng như đưa ra những giải pháp, kiến nghị đối với Nhà nước về việc xây dựng và hoàn thiện chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực thư viện ở Việt Nam trong tương lai.

10 tham luận và ý kiến của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà quản lý được trình bày tại Hội thảo đã tập trung thảo luận những vấn đề cốt lõi sau đây:

- Chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực thư viện và việc áp dụng trong thực tế các loại hình thư viện ở Việt Nam: thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện trường phổ thông, thư viện chuyên ngành - hiệu quả, những bất cập.

- Việc xây dựng chính sách đầu tư, hỗ trợ cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thư viện tại các ngành, các địa phương

- Chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực thư viện của các nước trên thế giới đối với hoạt động thư viện

- Các ý kiến đề xuất về việc hoàn thiện chính sách đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực thư viện: chính sách chung, chính sách cụ thể,...

Ảnh cùng sự kiện

 

11-01-chinh-sach-dao-tao-01

Toàn cảnh Hội thảo 

11-01-chinh-sach-dao-tao-02

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội thảo

11-01-chinh-sach-dao-tao-03

Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện đọc Báo cáo đề dẫn

11-01-chinh-sach-dao-tao-04

Tham luận của bà Kiều Thúy Nga - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam

11-01-chinh-sach-dao-tao-05

 Tham luận của ông Huỳnh Đình Chiến - Giám đốc Trung tâm Học liệu Huế

 11-01-chinh-sach-dao-tao-06

 Tham luận của ông Ngô Văn Chung - Giám đốc Thư viện Quân đội

 11-01-chinh-sach-dao-tao-07

Tham luận của bà Lê Thị Lan - Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội

 11-01-chinh-sach-dao-tao-08

 Tham luận của ông Nguyễn Văn Thiên - Phó Chủ nhiệm khoa Thư viện - Thông tin

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

 11-01-chinh-sach-dao-tao-09

 Bà Trần Kim Chi - Ngân hàng thế giới phát biểu tại Hội thảo

 11-01-chinh-sach-dao-tao-10

 Ông Phạm Thế Khang - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

__________

Tin và ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: