Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2011-2013) và Liên hoan tiếng hát cán bộ ngành thư viện lần thứ III

E-mail Print

Ngày 10-11/9/2013, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2011-2013), với sự tham dự của đại biểu ngành thư viện trên khắp các địa phương trong cả nước. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái dự và chủ trì Hội nghị.

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-08

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2011-2013)

Hội nghị đã nghe báo cáo Sơ kết tình hình hoạt động của hệ thống thư viện trong 3 năm. Qua đó, bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) đã đánh giá hệ thống thư viện công cộng đạt được những thành tựu cơ bản như: Công tác thư viện ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm; công tác chỉ đạo của toàn ngành trong lĩnh vực thư viện đã bám sát và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, bám sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động thư viện của địa phương, tập trung công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thư viện công cộng có bước phát triển mới cả về cơ sở vật chất, kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển mạng lưới đặc biệt cấp xã, hoạt động thư viện bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, góp phần khơi dậy văn hóa đọc trong nhân dân trong bối cảnh văn hóa nghe-nhìn đang lấn lướt. Báo cáo cũng nêu ra những khó khăn, hạn chế tồn tại hiện nay như: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực còn thiếu các văn bản có giá trị pháp lý cao nhất như Luật Thư viện, cũng như các văn bản có nội dung phục vụ cho công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thư viện, việc thực hiện các chương trình công tác của ngành, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia ở địa phương còn chưa được thường xuyên, kịp thời; sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành cho thư viện ở nhiều địa phương chưa thật sự được quan tâm.  

Tại hội nghị, bà Kiều Thúy Nga, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam đã trình bày tham luận báo cáo khái quát thành tựu tiêu biểu của Thư viện Quốc gia Việt Nam trong 3 năm (2011-2013) và đề xuất một số kiến nghị với Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành liên quan.

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-02

Bà Kiều Thúy Nga - Phó Giám đốc, đại diện TVQG tham dự Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tham luận của một số tỉnh, thành về kết quả và kinh nghiệm hoạt động, đa dạng hình thức phục vụ bạn đọc, làm sáng tỏ hơn vai trò, tầm quan trọng cũng như những bất cập, tồn tại trong quá trình hoạt động của hệ thống thư viện.

Hội nghị đã thống nhất từ 2014-2015, hệ thống thư viện công cộng sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp, gồm: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ cho sự phát triển của sự nghiệp và các hoạt động của thư viện; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thư viện có đủ khả năng quản lý và hoạt động trong các thư viện hiện đại; tiếp tục xây dựng và áp dụng các chuẩn nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động thư viện và cải thiện dịch vụ cho người sử dụng; xác định các phương thức hoạt động hiệu quả cho các thư viện công cộng; tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho các dịch vụ của người sử dụng; kết nối người sử dụng với các dịch vụ và các sản phẩm của thư viện; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hiện tại và tìm kiếm nguồn kinh phí cho các hoạt động phát triển của thư viện.

Trong khuôn khổ Hội nghị Sơ kết 3 năm hoạt động của hệ thống thư viện công cộng (2011 - 2013), tối 10/9/2013, tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh – Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành Thư viện lần thứ III.

18 tiết mục đặc sắc được trình diễn tại Liên hoan là những lời ca, điệu múa ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam; ca ngợi ngành nghề và những tâm tình của người cán bộ thư viện.

Đội văn nghệ Thư viện Quốc gia Việt Nam đem đến Liên hoan 2 tiết mục hát và múa, đã tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng người xem.

Hình ảnh cùng sự kiện

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-01

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-03

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-09

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-10

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-11

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-12

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-14

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-16

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-15

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-06

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-07

9-10-2013-so-ket-3nam-tvcc-04

___________

Tin, ảnh: Khánh Vân


Đọc thêm cùng chuyên mục: