Đánh giá nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia "Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa - Phần 1: Những thuật ngữ cơ bản"

E-mail Print

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong hoạt động thư viện, ngày 9/10/2013, tại TVQG đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cơ sở Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia "Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa - Phần 1: Những thuật ngữ cơ bản" do ThS. Phan Thị Kim Dung - Giám đốc Thư viện Quốc Gia Việt Nam làm chủ nhiệm.

10-9-nghiem-thu-tcvn-01

ThS. Phan Thị Kim Dung - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, Chủ nhiệm Dự án phát biểu

Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia có ý nghĩa rất lớn đối với việc thống nhất sử dụng thuật ngữ và định nghĩa trong các cơ quan thông tin - thư viện trong cả nước. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cơ sở đã đánh giá về chất lượng hệ thống sản phẩm Dự án như sau:

Về Dự thảo TCVN được thực hiện công phu, nghiêm túc với những phương pháp triển khai khoa học. Dự thảo phù hợp với mục tiêu đề ra ban đầu của Dự án đã được phê duyệt, được xây dựng trên các căn cứ chính là tiêu chuẩn ISO và TCVN đã ban hành. Với 153 thuật ngữ, chia làm 4 nhóm, Dự thảo đã bao quát tương đối đầy đủ các thuật ngữ cơ bản liên quan đến hoạt động thư viện. Các thuật ngữ đã được định nghĩa ngắn gọn, khoa học, mang tính chính xác, phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam. Công tác hiệu chỉnh được thực hiện nghiêm túc qua các lần góp ý. Dự thảo TCVN có phần chú thích là giải pháp hữu hiệu làm thuật ngữ đó được định nghĩa rõ hơn.

Về Thuyết minh Dự thảo công phu, đã mô tả quá trình biên soạn TCVN và bố cục của Dự thảo TCVN. Thuyết minh đã làm sáng tỏ mục đích, ý nghĩa và tính khả thi của việc biên soạn Dự thảo. Phần kiến nghị trong thuyết minh chính xác. Báo cáo tổng hợp Dự án bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, bao hàm đầy đủ nội dung của Dự án, đúng mục tiêu, yêu cầu nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn. Báo cáo tổng thuật tài liệu phân tích một cách khoa học các tiêu chuẩn quốc tế liên quan; nội dung các báo cáo đảm bảo tính khoa học. Tuy nhiên, một số thuật ngữ còn dài, thiếu chính xác, nên tham khảo thêm định nghĩa của UNESCO, nên bổ sung thêm 1 số thuật ngữ. Thuật ngữ tiếng Anh phải thống nhất. Một số thuật ngữ mang tính lịch sử, không gắn với sự nghiệp phát triển thư viện không nên đưa vào,...

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã đánh giá cao quá trình biên soạn TCVN và nhất trí nghiệm thu Dự án.

Hình ảnh cùng sự kiện:

10-9-nghiem-thu-tcvn-02

TS. Nguyễn Thế Đức - Nguyên Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu đóng góp cho Dự thảo

10-9-nghiem-thu-tcvn-03

TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, UV Hội đồng nghiệm thu phát biểu đóng góp cho Dự thảo

10-9-nghiem-thu-tcvn-07

Bà Đinh Nguyễn Phương Thảo – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu

10-9-nghiem-thu-tcvn-04

ThS. Phùng Quang Minh - Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, UV Hội đồng nghiệm thu phát biểu đóng góp cho Dự thảo

10-9-nghiem-thu-tcvn-05

TS. Chu Ngọc Lâm - Nguyên Giám đốc Thư viện Hà Nội, UV Hội đồng nghiệm thu phát biểu đóng góp cho Dự thảo

10-9-nghiem-thu-tcvn-06

TS. Lê Văn Viết, thay mặt cho Ban soạn thảo TCVN tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu

10-9-nghiem-thu-tcvn-08

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, thay mặt Lãnh đạo TVQG phát biểu

________________

Tin, ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: