Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

E-mail Print

Sáng 18/11/2020, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Chủ trì Hội nghị bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trưởng khối thi đua năm 2020 và ông Phan Văn Hoà – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng miền Bắc, Phó Trưởng khối thi đua. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng từ các đơn vị thuộc Khối gồm Thư viện Quốc gia Việt Nam, Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng miền Bắc, Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng miền Trung và Tây Nguyên, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác Văn học Nghệ thuật, Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Tại Hội nghị, bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc Thư viện Quốc Việt Nam (Trưởng Khối) đã báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2020 của Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp, nêu rõ: Năm 2020 là một năm đặc biệt có nhiều biến động khi dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng trên toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Hoạt động của các đơn vị trong Khối bị tác động mạnh mẽ, nhiều chương trình triển lãm, biểu diễn, các chuyến công tác trong kế hoạch… đã bị hoãn, huỷ. Nhưng với quyết tâm, tích cực thi đua lao động, các đơn vị trong Khối đã thống nhất nhận thức và hành động, thực hiện mục tiêu kép trong phát triển kinh tế - xã hội, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt công tác chuyên môn, đạt và vượt mức kế hoạch một số chỉ tiêu công tác đã đề ra trong năm. Đặc biệt, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vụ Thi đua, Khen thưởng công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua Khối với việc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, phát động các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn; Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối về công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao trong toàn Khối, tạo không khí vui tươi sôi nổi và đoàn kết giữa các đơn vị; Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của Khối, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm tiến hành phổ biến, giới thiệu để học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến; Lựa chọn, đề xuất các tập thể đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao.

Căn cứ vào các nội dung đăng ký, tiêu chí thi đua, Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp đã tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2020. Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã bầu Trưởng khối năm 2021 là Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Phó Trưởng khối là Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam./.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

2020-11-18-khoi-02

Bà Kiều Thuý Nga – Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam (Trưởng Khối) báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2020 của Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp

2020-11-18-khoi-03

2020-11-18-khoi-04

2020-11-18-khoi-05

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối phát biểu tại Hội nghị

2020-11-18-khoi-06

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

____________

Tin: Dương Hạnh, Ảnh: Đặng Dung


Đọc thêm cùng chuyên mục: