Trưng bày tư liệu ngọn cờ Tháng Tám và Khát vọng vươn xa

E-mail Print

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công cùng với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của Việt Nam thế kỷ XX, mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Trưng bày tư liệu với chủ đề “Ngọn cờ Tháng Tám và Khát vọng vươn xa”.

600 tư liệu được trưng bày theo 4 nội dung:

1. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Mốc son rực sáng trong đấu tranh giải phóng dân tộc: Trưng bày các tư liệu viết về sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp, phát xít Nhật và cuộc sống cơ cực của người dân Việt Nam; Các cuộc khởi nghĩa và sự chuẩn bị khẩn trương của cả dân tộc để đón lấy thời cơ vùng dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền; Diễn biến và không khí hào hùng, sục sôi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên khắp cả ba miền đất nước trong 2 tuần (từ 16/8/1945 đến 28/8/1945).

2. Quốc khánh 2/9/1945 - Trang vàng trong lịch sử dân tộc, dấu ấn trong lịch sử thế giới:Giới thiệu các tư liệu viết về sự kiện ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bước đầu xây dựng chính quyền Trung ương, chính quyền nhân dân các cấp ở địa phương và phát triển giáo dục, văn hoá, chống nạn đói, chống mù chữ…; Sự ủng hộ của nhân dân ta và các dân tộc trên thế giới với Nhà nước Việt Nam…

3.Tầm vóc thời đại và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Trưng bày các tư liệu tổng kết, đánh giá về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Các tác phẩm của Việt Nam và thế giới ca ngợi về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Sự cống hiến và hy sinh hết mình của toàn Đảng, toàn dân cho sự nghiệp Cách mạng Việt Nam.

4. Việt Nam - Thành tựu sau 75 năm và Khát vọng vươn xa: Giới thiệu các tư liệu nêu bật những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; Khát vọng vươn mình ra thế giới thông qua việc hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế trên tất cả mọi lĩnh vực; Vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

75 năm đã trôi qua, song thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại cùng sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vẫn còn vẹn nguyên giá trị lịch sử. Thông qua các tư liệu tiêu biểu được Thư viện Quốc gia Việt Nam lựa chọn trưng bày, người dân cả nước và bạn đọc sẽ có cơ hội hiểu thêm về bối cảnh, diễn biến, tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Ngày Độc lập; Sự vận dụng sáng tạo thành quả Cách mạng Tháng Tám của Đảng và nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất, đổi mới và phát triển đất nước, qua đó khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc để cùng phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

2020-08-18-trien-lam- 8

2020-08-18-trien-lam- 2

2020-08-18-trien-lam- 3

2020-08-18-trien-lam- 4

2020-08-18-trien-lam- 5

2020-08-18-trien-lam- 7

____________________

Tin: Hồng Vân; Ảnh: Đặng Dung


Đọc thêm cùng chuyên mục: