Thư viện Quốc gia Việt nam tổ chức Triển lãm sách online kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, là anh hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hoá kiệt xuất, là người tiêu biểu cho phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Bằng lòng yêu nước nồng nàn, lý tưởng cộng sản cao đẹp và tình cảm quốc tế trong sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc và giải phóng loài người. Là một nhà cách mạng đặc biệt tài năng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, định ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phẩm chất cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của sự kết hợp những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam từ nghìn xưa với tư tưởng cách mạng của thời đại. Cuộc đời đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt của Người là một tấm gương chói lọi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần đoàn kết chiến đấu, của đạo đức giản dị, khiêm tốn…

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020), Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Triển lãm sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến.

2020-05-15-trien-lam-03

Triển lãm giới thiệu 500 cuốn sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sắp xếp theo 4 nội dung:

1. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC: Giới thiệu các tư liệu viết về hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến ngày Người trở về nước lãnh đạo nhân dân ta thực hiện các cuộc đấu tranh giành chính quyền, thống nhất đất nước, đem lại độc lập tự do cho dân tộc; Tư tưởng về cách mạng, về đấu tranh giải phóng dân tộc, về quân sự… của Người.

2. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - DANH NHÂN VĂN HÓA KIỆT XUẤT: Giới thiệu các tác phẩm, bài thơ, tiểu luận, bài diễn văn, bài nói, bài viết tiêu biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng của Người, đặc biệt là tư tưởng về nhà nước pháp quyền, về tôn giáo, tín ngưỡng, về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

3. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI: Giới thiệu các tác phẩm của Người Việt Nam ca ngợi và ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc và non sông Việt Nam; Các tác phẩm của các học giả, các nhà nghiên cứu thế giới viết và ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực; Hồi ký của các tác giả nước ngoài viết về cuộc chiến tranh Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH: Giới thiệu các tư liệu viết về phong cách, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Các văn bản chỉ đạo, triển khai, tài liệu hướng dẫn về Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những tấm gương điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động; Báo cáo tổng kết cuộc vận động...

Thông qua các cuốn sách được giới thiệu trong Triển lãm, bạn đọc sẽ hiểu biết thêm về một làng Sen, một làng Chùa, nơi chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và trải qua những năm tháng đầu tiên của thời thơ ấu, biết đến tuổi trẻ đầy hoài bão của Nguyễn Tất Thành khi Người bước chân lên tàu rời đất nước, với một ý chí mãnh liệt, một nghị lực phi thường dấn thân vào cuộc trường chinh gian lao để đi tìm hình bóng một Tổ quốc tự do của ngày mai, biết đến sự cống hiến và hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc và giải phóng loài người của người Cộng sản Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, biết đến một danh nhân văn hoá kiệt xuất mà tư tưởng và các tác phẩm của Người phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn hóa thế giới, là sự kết tinh của đạo đức và tâm hồn cao đẹp, là những lời căn dặn thiết tha, là sức mạnh thôi thúc toàn dân tộc hành động để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Triển lãm cũng đồng thời giới thiệu nhiều tư liệu liên quan đến những tình cảm và sự biết ơn của người dân cả nước và bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công lao và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trân trọng kính mời Quý bạn đọc truy cập tại module Triển lãm sách online trên Cổng thông tin điện tử của Thư viện Quốc gia Việt Nam tại địa chỉ: http://nlv.gov.vn/trien-lam-sach để tham quan và tìm hiểu về Triển lãm.

_____________

Tin: Hồng Vân; Ảnh: Minh Huyền


Đọc thêm cùng chuyên mục: