Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2020

E-mail Print

Ngày 25/02/2020, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tham dự  Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công tác thi đua của các đơn vị trong Khối gồm: Thư viện Quốc gia Việt Nam (Khối trưởng), Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng miền Bắc (Khối phó), Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng miền Trung và Tây Nguyên, Nhà hát lớn Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác Văn học Nghệ thuật, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định Khối trưởng và Khối phó của Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp. Theo đó, Thư viện Quốc gia Việt Nam là Khối trưởng; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng miền Bắc là Khối phó.

Bà Kiều Thuý Nga – Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam – Trưởng khối thi đua đã báo cáo công tác chuẩn bị cho Hội nghị và trình bày Quy chế phối hợp hoạt động của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp Bản cam kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, hoàn thiện nội dung các văn bản và thống nhất ký kết Giao ước thi đua với chủ đề Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.Theo đó, các đơn vị xác định phương châm hành động phù hợp, phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2020, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin và các tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc. Tăng cường sự phối hợp, giao lưu thường xuyên giữa các đơn vị trong Khối về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm tạo sự đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa các đơn vị trong Khối.

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Khối đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong Khối trong điều kiện một số đơn vị thuộc Khối có trụ sở tại nước ngoài.Các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi trong Khối, gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao trên tinh thần động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Năm 2020, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đăng ký các danh hiệu thi đua như sau: 02 đơn vị đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ, 08 đơn vị đăng ký Cờ thi đua của Bộ VHTTDL, 100% các đơn vị đăng ký các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt vững mạnh, xuất sắc.

________

Tin: Dương Hạnh, Ảnh: Việt Đức


Đọc thêm cùng chuyên mục: