Trưng bày tư liệu Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

E-mail Print

 

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và khẳng định vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Trưng bày tư liệu “Quân đội nhân dân Việt Nam - Trung với Đảng, hiếu với dân”.

Hơn 300 cuốn sách và các bài báo, tạp chí được trưng bày theo 4 nội dung: Lịch sử ra đời Quân đội nhân dân Việt Nam; Quân đội nhân dân Việt Nam trên mặt trận bảo vệ tổ quốc; Quân đội nhân dân Việt Nam trên mặt trận xây dựng và phát triển đất nước; Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ trong tình hình mới. Các tư liệu được lựa chọn để trưng bày phản ánh quá trình ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu lịch sử của dân tộc; Quá trình chiến đấu và chiến thắng vẻ vang giành lại độc lập tự do cho dân tộc; Những đóng góp của lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước đồng thời làm rõ bản chất, truyền thống quân đội cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong việc xây dựng quân đội ở giai đoạn cách mạng mới.

Qua các tư liệu được trưng bày, bạn đọc và công chúng có dịp ôn lại chặng đường lịch sử vô cùng oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định sự sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc chăm sóc, rèn luyện quân đội ta từ khi còn là những đội du kích nhỏ bé trở thành đội quân lớn mạnh như ngày nay.

Thời gian trưng bày tư liệu từ ngày 16-30/12/2019 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hình ảnh cùng sự kiện

alt

alt

alt

Công chúng và bạn đọc tại Trưng bày tư liệu

____________

Tin: Hồng Vân; Ảnh: Công Lừng


Đọc thêm cùng chuyên mục: