Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác thi đua năm 2019

E-mail Print

Sáng 15/11, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự Hội nghị có Ông Lê Ngọc Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng cùng đại diện Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác thi đua của các đơn vị thuộc Khối: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại CHDCND Lào (Trưởng khối), Thư viện Quốc gia Việt Nam (Phó Trưởng khối), Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc, Ban Quản lý Dự án Xây dựng miền Trung và Tây Nguyên, Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào (Trưởng khối) đã báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2019 của Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp, nêu rõ: Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vụ Thi đua, Khen thưởng cùng với sự nỗ lực trong công tác của toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị trong Khối, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua Khối với việc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, phát động các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối về công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao trong toàn Khối, tạo không khí vui tươi sôi nổi và đoàn kết giữa các đơn vị. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của Khối, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm tiến hành phổ biến, giới thiệu để học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến. Lựa chọn, đề xuất các tập thể đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị trong Khối trong điều kiện một số đơn vị thuộc Khối có trụ sở tại nước ngoài. Khối đã phát động phong trào thi đua với chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được không khí thi đua sôi nổi, thực hiện được kế hoạch đặt ra từ đầu năm. 

Căn cứ vào các nội dung đăng ký, tiêu chí thi đua năm 2019, Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp đã thống nhất đề nghị: Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trung tâm công nghệ thông tin; Tặng Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các đơn vị: Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào, Viện Văn hoá nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng miền Trung và Tây Nguyên, Nhà hát lớn Hà Nội.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã bầu Trưởng khối năm 2020 là Thư viện Quốc gia Việt Nam, Phó Trưởng khối là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc./.

Ảnh cùng sự kiện:

alt

Ông Hoàng Văn Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào (Trưởng khối) báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2019 của Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp

alt

alt

alt

Đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp phát biểu

alt

Ông Lê Ngọc Trung – Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng phát biểu tại Hội nghị

alt

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp chụp ảnh lưu niệm

______________

Tin: Thu Phương, Ảnh: Hồng Vân


Đọc thêm cùng chuyên mục: