Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2022

E-mail Print

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 08/11/2019 của Đảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và trên cơ sở Đại hội Chi bộ mẫu, từ ngày 5-13/3/2020, 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TVQG đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đảng bộ TVQG hiện có 71 đảng viên, trong đó có 68 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị sinh hoạt tại 07 Chi bộ trực thuộc.Các Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và cởi mở với tinh thần xây dựng, nhiều đại biểu đã có những ý kiến, tham luận đóng góp thiết thực về Báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2022 cùng các mặt công tác khác của các Chi bộ. Bên cạnh đó, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã được thông qua với sự nhất trí cao.

Các ý kiến chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy TVQG tập trung vào 5 vấn đề:

(1) Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động mà Đại hội đề ra.

(2) Nâng cao hơn nữa chất lượng Chi bộ thể hiện ở chất lượng của công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; công tác sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề; công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên.

(3) Xây dựng đội ngũ viên chức, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022.

(4) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, công tác vận động quần chúng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của viên chức, đảng viên, kịp thời xử lý góp phần giữ vững sự ổn định trong đơn vị.

(5) Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất lựa chọn, bầu ra các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực trí tuệ, uy tín lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đảng viên trong các Chi bộ đã nêu cao tính Đảng, làm việc với tinh thần đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong chấp hành, thực hiện chương trình, nội dung của Đại hội, đặc biệt là việc thảo luận, biểu quyết, bầu cử, quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần đảm bảo sự thành công của Đại hội. Đại hội các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công tốt đẹp và lựa chọn được những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Ban Chấp hành Chi bộ, các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Ảnh cùng sự kiện:

alt

Đồng chí Kiều Thúy Nga - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 3 (Đại hội mẫu)

alt

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Chi bộ 1

alt

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Chi bộ 6

alt

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ 4

alt

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ 7

alt

Ban Chấp hành Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

alt

Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

alt

Ban Chấp hành Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

alt

Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

alt

Ban Chấp hành Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

alt

Ban Chấp hành Chi bộ 6 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

alt

Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ 7 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

______________

Tin: Hồng Vân, Việt Đức; Ảnh: Việt Cường, Việt Đức


Đọc thêm cùng chuyên mục: