Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị viên chức và người lao động năm 2019

E-mail Print

Ngày 30/12/2019, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự Hội nghị có bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); ông Nguyễn Tuấn Linh - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL; ông Bùi Văn Định - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ VHTTDL; ông Phạm Quốc Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện; cán bộ Cục A03 – Bộ Công an; Ban Lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động TVQG.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác năm 2019 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020. Năm 2019, TVQG đã bám sát nhiệm vụ của ngành, phát huy truyền thống, chủ động, quyết tâm, tích cực hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, đạt nhiều kết quả quan trọng như:

- Tiếp tục thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, chú trọng cải cách hành chính, chuyên nghiệp hoá các khâu trong công tác thư viện, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ VHTTDL về sắp xếp, tổ chức lại Tạp chí trực thuộc; nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và đạt giải Nhất cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước” do Bộ VHTTDL tổ chức.

- Công tác thu thập, thu nhận xuất bản phẩm lưu chiểu sách, luận án tiến sĩ, xử lý kỹ thuật nghiệp vụ tài liệu đảm bảo chất lượng, tăng từ 5% đến 25% so với kế hoạch; tăng cường xây dựng nguồn tài liệu số, góp phần phát triển tài nguyên thông tin của TVQG.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho hệ thống các thư viện. Hoàn thành nội dung Dự án xây dựng Bộ Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu: Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện”. Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác ứng dụng Khung phân loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 tiếng Việt trong các thư viện Việt Nam. Công tác hỗ trợ địa phương được quan tâm, chú trọng…

- Công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức triển lãm, trưng bày tư liệu phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức thiết thực, hiệu quả, với quy mô, hình thức phù hợp góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tiêu biểu như Triển lãm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 65 năm Giải phóng Thủ đô…

- Hoạt động Ngày hội Sách được tổ chức thường niên tại TVQG đã trở thành nét đẹp văn hoá được cộng đồng hưởng ứng và đón nhận, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của xã hội về ý nghĩa, giá trị của sách và việc đọc sách trong đời sống cộng đồng. Năm 2019, TVQG vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Ngày sách Việt Nam 21/4 theo Quyết định số 284/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ.

- Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khoá XII của Đảng; thực hiện có hiệu quả chuyên đề, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đảng bộ TVQG đã được tuyên dương, khen thưởng trong đợt Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị. Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh đã hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự…

Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 với các nội dung: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và hoạt động chung của đơn vị, thông tin nhanh tin tức thời sự trong nước và nước ngoài, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước; Bám sát nội dung thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 20-30%; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, quảng bá các sự kiện chính trị, giao lưu văn hoá lớn của đất nước; Tổ chức Ngày Hội Sách 2020 - hoạt động thường niên của đơn vị, góp phần tích cực cổ vũ việc đọc sách trong cộng đồng xã hội; Tăng cường phát triển nguồn tài nguyên số và các bộ sưu tập thông tin tra cứu; Triển khai các Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN và đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học; Tiếp tục tìm phương án cải thiện phần mềm quản trị thư viện điện tử; Tích cực tham gia và thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên của các tổ chức quốc tế và khu vực về thư viện như IFLA, RFN, CDNL, CDNL-AO, CONSAL…; Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc triển khai Dự án “Cải tạo, nâng cấp TVQG giai đoạn I”; Duy trì triển khai hiệu quả và chất lượng các Dự án do Ngân sách Nhà nước cấp và các Dự án do nguồn hỗ trợ tài chính từ nước ngoài…

Tại Hội nghị, bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả TVQG đã đạt được trong việc triển khai công tác chuyên môn và các mảng công tác khác trong năm 2019. TVQG đã có một bề dày lịch sử, xứng đáng là thư viện trung tâm của cả nước. Năm 2019, Luật Thư viện đã được Quốc hội thông qua, do vậy, trong năm tới, TVQG cần quán triệt các nội dung của Luật, nghiên cứu, xây dựng các giải pháp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới. Thực hiện tốt việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo ra sự hấp dẫn, thu hút bạn đọc tới TVQG. Quan tâm, xây dựng nguồn tài nguyên thông tin truyền thống và tài liệu số. Với vai trò tiên phong, TVQG cần xác định những nhiệm vụ để triển khai thực hiện đối với việc đầu tư hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động thư viện. Có giải pháp khắc phục những hạn chế trong hệ thống mạng để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Thứ trưởng cũng đề nghị Ban Lãnh đạo, tập thể viên chức, Công đoàn, Đoàn Thanh niên TVQG khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất xây dựng môi trường làm việc tốt hơn, tạo sự gắn bó, chia sẻ để làm động lực cho viên chức của Thư viện có nhiều cống hiến hơn, TVQG đạt được nhiều thành tích hơn trong hoạt động chuyên môn, cũng như trong công tác Đảng, đoàn thể.

Cùng ngày, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2019. Hội nghị đã thảo luận và nhất trí cao thông qua các văn bản: Báo cáo kiểm điểm thực hiện, triển khai các Nghị quyết; Kiểm điểm thực hiện công tác năm 2019 của Lãnh đạo đơn vị; Trả lời các kiến nghị và đề xuất của các phòng trong đơn vị; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm 2019.

Năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp, góp sức của các cơ quan Trung ương, Ban, Bộ, Ngành liên quan, sự nỗ lực cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo đơn vị, sự nhiệt tình hăng hái, có trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, kế hoạch công tác của TVQG đã đạt được nhiều thành tích và vượt mức chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị tiếp tục được chuyển biến tích cực. Phổ biến và triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên cơ sở các nhiệm vụ và kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; Thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về cơ chế quản lý, triển khai công việc đồng bộ, công khai, dân chủ. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động. Hoàn thiện việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh viên chức quản lý theo đúng quy trình. Thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và người lao động. Công khai, minh bạch về tài chính và thực hiện việc chi tiêu theo đúng quy định của Nhà nước…

Hình ảnh cùng sự kiện

alt

Toàn cảnh Hội nghị

alt

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc TVQG trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

alt

Bà Lê Quỳnh Hoa – Trưởng phòng Lưu chiểu trình bày tham luận tại Hội nghị

alt

Ông Lê Đức Thắng - Trưởng phòng Tin học trình bày tham luận tại Hội nghị

alt

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị

alt

Bà Kiều Thúy Nga – Giám đốc TVQG phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại Hội nghị

alt

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

alt

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2018 – 2019)

alt

Ông Nguyễn Tuấn Linh – Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019

alt

Ông Bùi Văn Định - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ VHTTDL trao Quyết định khen thưởng của TVQG cho các Tập thể lao động tiên tiến năm 2019

alt

Bà Kiều Thuý Nga - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG trả lời các kiến nghị, đề xuất của các Phòng trong đơn vị

alt

Ông Nguyễn Tuấn Linh – Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị

____________

Tin và ảnh: Hồng Vân


Đọc thêm cùng chuyên mục: