Bảo vệ đề tài nghiên cứu cấp bộ

E-mail Print

Thực hiện Quyết định số 2196/QĐ-BVHTTDL về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngày 24 tháng 6 năm 2009 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nghiệm thu cấp bộ đề tài: "Nghiên cứu mô hình luân chuyển sách báo trong hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam" do Thạc sĩ Nguyễn Trọng Phượng làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã phân tích sâu sắc ý nghĩa của công tác luân chuyển sách báo dưới nhiều khía cạnh đối với thư viện nói riêng và xã hội nói chung. Làm rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác luân chuyển sách báo trong việc nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng tại các thư viện công cộng Việt Nam. Bên cạnh đó đề tài cũng đề cập tới việc xã hội hóa và phối hợp luân chuyển sách báo cũng như cung cấp những kinh nghiệm luân chuyển tài liệu của các thư viện nước ngoài.

bvedetai.jpg

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Đề tài đã đề xuất 4 mô hình chung và 3 mô hình luân chuyển sách báo cụ thể cho các thư viện cấp tỉnh, huyện, xã. Đề xuất quy chế mẫu hoạt động luân chuyển sách báo và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng luân chuyển sách báo giữa các thư viện Việt Nam.

Đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đã giải quyết một vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Đề tài là tài liệu tham khảo tốt cho các thư viện trong công tác luân chuyển sách báo cũng như phục vụ bạn đọc

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.

----------------------------

Tin: Thanh Hà - Ảnh: Ngọc Bích