Tạp chí Thư viện Việt Nam số 6-2019 (ra ngày 15/11/2019)

E-mail Print

altTRONG SỐ NÀY:

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Lê Thị Hạnh. Hợp tác chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện luật ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp

Hồng Thị Kim Vy. Dịch vụ thông tin cho người khiếm thị dưới góc nhìn văn hoá

Bùi Hà Phương. Xây dựng dịch vụ thư viện - thông tin hỗ trợ hoạt động công bố khoa học của giảng viên trong các trường đại học

Bùi Thu Hằng, Lê Vũ Ngọc Duyên, Trần Huệ Vân, Vũ Nguyên Anh, Trần Bảo Ngọc.Mô hình liên thông nguồn học liệu giữa thư viện nhánh và thư viện trung tâm tại các trường đại học

Vũ Thị Dung, Ngô Thị Huyền. Mô hình và khung kiến thức số

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Lê Thị Dương. Vai trò của thư mục toàn văn “Thanh Hoá qua báo chí Trung ương” với đối tượng dùng tin là người làm quản lý

Lại Cao Bằng. Hoạt động marketing tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội

Bạch Thị Thơm. Giải pháp thúc đẩy nhu cầu tin của sinh viên tại trường Cao đẳng Sơn La

Trịnh Tất Đạt. Phát triển nguồn học liệu thư viện phục vụ đào tạo tại trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

Thạch Thị Tuyến. Hoạt động hợp tác chia sẻ nguồn lực thông tin giữa Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ với các thư viện đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI

Ngô Hồng Điệp(lược dịch). Vài nét về hoạt động của hệ thống mượn liên thư viện quốc gia Hàn Quốc Chaekebada

XÃ HỘI THÔNG TIN

Nguyễn Huy Phòng. Thách thức trong phát triển văn hoá đọc ở nước ta hiện nay

Hà Dung. Thư viện tư nhân Thư Sinh Quán - nơi lan toả tình yêu sách

TÂM SỰ TRONG NGHỀ

Nông Thị Thảo. Mang sách tới vùng cao

VĂN NGHỆ

Hồ Thị Hồng. Vết đạn của bố tôi

Đặng Kim Thành. Người mẹ muôn vàn kính yêu!

TIN TỨC

 

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN VIỆT NAM NĂM 2019

 

 

TÁC GIẢ - BÀI VIẾT

Số

Trang

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Chúc mừng năm mới 2019

1

3

Dương Thị Phương Chi. Tiếp thị truyền thông xã hội trong hoạt động thư viện - thông tin

2

19

Vũ Thị Dung, Ngô Thị Huyền. Mô hình và khung kiến thức số

6

27

Lê Thị Hạnh. Hợp tác chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện luật ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp

6

3

Bùi Thu Hằng, Lê Vũ Ngọc Duyên, Trần Huệ Vân, Vũ Nguyên Anh, Trần Bảo Ngọc. Vấn đề kết nối nguồn học liệu giữa thư viện nhánh và thư viện trung tâm tại các trường đại học

6

21

Vũ Duy Hiệp. Phát triển thư viện số thông minh trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

3

3

Hoàng Thị Hoa. Tạo hành lang pháp lý cho thư viện phát triển

2

3

Lê Thị Thành Huế. Một số mô hình quản lý chất lượng và việc thực hiện quản lý chất lượng trong lĩnh vực thông tin – thư viện

4

24

Đỗ Văn Hùng. Cách mạng công nghiệp 4.0 và thách thức đối với thư viện Việt Nam

4

3

Lê Phát Huy. Giải pháp phần mềm Open Journal System trong xây dựng và quản lý xuất bản tạp chí trực tuyến

5

17

Ngô Thị Huyền. Đào tạo ngành Thư viện - Thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

2

13

Ngô Thị Huyền. Lý thuyết học tập và kiến thức thông tin

5

11

Chu Vân Khánh. Marketing qua mạng xã hội facebook trong hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

1

35

Bùi Vũ Bảo Khuyên, Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn Tấn Công. Giáo dục đại học với công tác đào tạo năng lực thông tin cho sinh viên hiện nay

4

32

Nguyễn Thị Ngọc Mai. Về khái niệm tài liệu cổ

4

13

Nguyễn Lê Na. Xây dựng Subject Guides trong thư viện đại học ở Việt Nam

5

24

Kiều Thuý Nga. Lê Đức Thắng. Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức quản lý và hoạt động thư viện, chủ động tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

1

4

Vũ Dương Thuý Ngà. Tìm hiểu về chính sách Nhà nước và nội dung quản lý nhà nước trong một số luật thư viện của nước ngoài

2

6

Đinh Thị Bích Ngọc. Phát triển kỹ năng và phương pháp tiếp cận việc đọc sách của sinh viên tại thư viện các trường đại học

2

25

Trần Minh Nhớ. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo quản tài liệu Hán Nôm tại các thư viện Việt Nam

3

18

Bùi Hà Phương. Mô hình hành vi thông tin của giảng viên: Từ kết quả nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh

2

32

Bùi Hà Phương. Xây dựng dịch vụ thư viện - thông tin  hỗ trợ hoạt động công bố khoa học của giảng viên trong các  trường đại học

6

16

Đoàn Phan Tân. Quản trị tri thức và khả năng ứng dụng trong thư viện các trường đại học

1

30

Nguyễn Thị Phương Thảo. Đào tạo kỹ năng thông tin cho người sử dụng thông qua phương pháp học tập dựa trên trò chơi

3

31

Đỗ Thu Thơm. Xây dựng cơ sở dữ liệu thư viện tập trung, tối ưu hoá nguồn lực thư viện – thông tin trong hệ thống thư viện Công an nhân dân

5

30

Đoàn Thị Thu. Vài nét về khả năng xây dựng thư viện điện tử của các thư viện trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3

11

Vương Toàn. Công tác số hoá các ngôn ngữ dân tộc thiểu số trước nguy cơ mai một: Nghiên cứu trường hợp các ngôn ngữ Thái – Kađai ở Việt Nam

4

18

Nguyễn Danh Minh Trí. Công nghệ mạng lưới vạn vật kết nối Internet và ứng dụng trong thư viện thông minh

3

25

Nguyễn Danh Minh Trí. Vai trò của các thư viện trong việc thúc đẩy sự phát triển của nhân văn số

5

3

Nguyễn Danh Minh Trí. Vai trò và cơ hội của các thư viện trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu mở phục vụ cộng đồng

1

24

Dương Thị Vân. Đào tạo 4.0 ngành Thư viện - Thông tin

1

18

Hồng Thị Kim Vy. Dịch vụ thông tin cho người khiếm thị dưới góc nhìn văn hoá

6

10

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Lại Cao Bằng. Hoạt động marketing tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội

6

39

Võ Duy Bằng, Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Đánh giá vai trò của nguồn tài nguyên thông tin trong giáo dục và đào tạo tại trường Đại học Cần Thơ

2

39

Hà Dung. Thư viện khuyến học huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Mô hình cần nhân rộng

2

49

Nguyễn Thị Kim Dung. Nâng cao chất lượng nguồn tài liệu đáp ứng nhu cầu cho người dân nông thôn huyện ngoại thành Hà Nội

3

37

Phạm Thị Thuỳ Dung. Phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường Đại học An ninh nhân dân

2

59

Lê Thị Dương, Phút tha sỏn khăm bunpha. Trao đổi một số phương pháp tra cứu thông tin nhằm giúp sinh viên Lào nâng cao hiệu quả học tiếng Việt tại trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

1

62

Lê Thị Dương.Vai trò của thư mục toàn văn “Thanh Hoá qua báo chí Trung ương” với đối tượng dùng tin là người làm quản lý

6

34

Trần Dương, Phan Thị Dung. Marketing hoạt động thư viện - thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, trường Đại học Hà Tĩnh

2

45

Trịnh Tất Đạt. Phát triển nguồn học liệu thư viện phục vụ đào tạo tại trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

6

47

Bích Hảo. Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Tây Bắc, quá trình hình thành và phát triển

4

52

Giản Hiền. Củng cố, kiện toàn, đổi mới hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Dương

4

37

Trần Văn Hồng, Đinh Thị Toản. Quản lý nguồn nhân lực tại các thư viện quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh

5

53

Trần Công Khoa. Hoạt động thư viện - thông tin tại trường Đại học Phú Yên

3

48

Mai Hải Linh, Nguyễn Thị Ngọc. Văn hoá đọc của cán bộ nghiên cứu tại một số thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam hiện nay

5

48

Trần Thị Lụa. Kết quả ứng dụng công nghệ - thông tin tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Quảng Bình

4

55

Phạm Thị Mai. Nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Luật Hà Nội

4

41

Nguyễn Thị Tuyết Mảnh, Lữ Công Lập. Thiết lập phần mềm mã QR vào thư mục cơ sở dữ liệu toàn văn bài trích báo – tạp chí trong Thư viện thành phố Cần Thơ

5

36

Nguyễn Hoàng Nam. Công tác xây dựng bộ sưu tập số tài liệu nội sinh tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng, trường Đại học Đồng Tháp

3

52

Nguyễn Thanh Nga, Phạm Quang Sáng, Phạm Thị Hương Thảo, Vũ Thị Thơm. Phát triển thư viện hiện đại trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ: Từ lý luận đến thực tiễn

1

56

Nguyễn Thị Nhuần. Hoạt động của Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

5

45

Hoàng Thuý Phương. Đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện - thông tin tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

3

56

Nguyễn Văn Thành. Phát triển văn hoá đọc cho sinh viên tại trường Cao đẳng Sơn La

4

47

Nguyễn Văn Thành. Hoạt động thư viện - thông tin tại Thư viện trường Cao đẳng Sơn La đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ: Thực trạng và giải pháp

1

46

Ngô Văn Tháp. Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo trong giảng dạy tại Khoa Thông tin Thư viện trường Đại học Văn hoá Hà Nội

5

40

Vũ Huy Thắng. Nguồn tin khoa học và công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam, thực trạng và chính sách phát triển

3

43

Bạch Thị Thơm. Giải pháp thúc đẩy nhu cầu tin của sinh viên tại trường Cao đẳng Sơn La

6

44

Cồ Thị Toan, Cù Thị Thu Hà. Thực trạng và giải pháp quản lý tài liệu nội sinh tại Thư viện trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định

2

53

Nguyễn Thị Minh Trung. Xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục chuyên đề về Tây Nam Bộ trước năm 1954 tại Thư viện Khoa học Xã hội phục vụ công tác thông tin, nghiên cứu

1

51

Thạch Thị Tuyến.Hoạt động hợp tác chia sẻ nguồn lực thông tin giữa Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ với các thư viện đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ

6

52

Võ Văn Sáu. Công tác phối hợp luân chuyển sách, báo về cơ sở trong hệ thống thư viện tỉnh Quảng Nam

1

42

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI

Ngô Hồng Điệp lược dịch. Vài nét về hoạt động của hệ thống mượn liên thư viện quốc gia Hàn Quốc Chaekebada

6

56

Ngô Thị Hồng Điệp lược dịch. Công tác tái lập các thư viện trong các trại giam ở Chilê

2

63

Hồng Hà tổng hợp. Đổi mới tính năng – định hướng phát triển của hệ thống thư viện công cộng Hàn Quốc

5

59

Lê Thị Thuý Hằng lược dịch. Quyền riêng tư, thư viện và thời đại của dữ liệu lớn

1

69

Nguyễn Lê Phương Hoài (tổng hợp). Xây dựng văn hoá đọc trong thư viện trường học: Kinh nghiệm từ Singapore

4

59

Lê Việt Nga lược dịch. Giờ chơi tại Thư viện Robarts: mở một không gian học tập thân thiện với gia đình tại Đại học Toronto

3

63

Bùi Thị Thuỷ, Dương Hương Giang, Vũ Hồng Nga lược dịch. Cập nhật Báo cáo xu hướng IFLA năm 2018

1

66

Phạm Bá Toàn lược dịch. Tầm quan trọng của kỹ năng đọc sách chuyên ngành đối với tân sinh viên

5

61

TÂM SỰ TRONG NGHỀ

Hà Dung. Một người làm thư viện tận tuỵ với nghề

5

66

Hồng Ngọc. Gương sáng trong phong trào đọc sách

3

67

Thảo Nhi. “Người giữ lửa tình yêu với sách” ở một dòng họ

2

68

Nông Thị Thảo. Mang sách tới vùng cao

6

62

Ông Thị Ánh Tuyết. Thú vui của bác đại tá về hưu

1

71

XÃ HỘI THÔNG TIN

Trần Thị Kim Cúc, Đỗ Văn Lương. Xây dựng văn hoá thương hiệu thư viện

4

66

Hà Dung. Thư viện tư nhân Thư Sinh Quán - nơi lan toả tình yêu sách

6

70

Ngô Xuân Lộc. Dân tộc Việt Nam muốn vươn lên nhất định phải nâng cao dân trí

4

63

Ngô Xuân Lộc. Xuất bản trong kỷ nguyên số: Cơ hội và thách thức

3

69

Vũ Hồng Nga. Xu hướng công nghệ trong thư viện kỷ nguyên kỹ thuật số

5

70

PV. Đánh thức văn hoá đọc tại làng quê

2

70

PV. Ký ức thế giới gìn giữ di sản tư liệu của quá khứ, hiện tại cho tương lai

5

68

Nguyễn Huy Phòng. Thách thức trong phát triển văn hoá đọc ở nước ta hiện nay

6

64

Phạm Thị Thơm. Thư viện tỉnh Ninh Thuận học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hết lòng trong công tác phục vụ bạn đọc

1

73

Vũ Thành Trung. Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 5 năm một chặng đường

2

72

GIỚI THIỆU SÁCH

An Khanh. Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học

2

74

Vũ Trung Kiên. Trí thức Nam Bộ tiêu biểu từ cuối thế kỷ XIX đến 1975

1

76

Lê Thị Thuý Hằng. Thức dậy quá khứ

4

70

Nguyễn Thị Hồng Vân. 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)

5

74

VĂN NGHỆ

 

 

Đỗ Thu Hiền. Tháng 7 - Tâm sự cùng bố ngày giỗ mẹ

4

79

Hồ Thị Hồng. Vết đạn của bố tôi

6

83

Viên Thị Lương. Người thương binh nặng trong thời bình

4

77

Lê Thị Nguyệt. Những đoá hoa bất tử

4

80

Nguyễn Khắc Phục. Trang sách trang đời

3

78

Đặng Kim Thành. Người mẹ muôn vàn kính yêu!

6

84

 

--------------------------------------------------------------

Đặt mua Tạp chí Thư viện Việt Nam (download)

Mọi chi tiết xin liên hệ

TẠP CHÍ THƯ VIỆN VIỆT NAM

Tòa soạn: Phòng 204 - Nhà H, Số 31 Tràng Thi – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Người phụ trách: Lê Thị Thanh Hà

Điện thoại di động: 091.4345256 / số tòa soạn : 024.39365210

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ngày phát hành: Ngày 15 các tháng lẻ (15/1, 15/3, 15/5, 15/7, 15/9, 15/11)

Giá tiền: 30.000đ

Hình thức thanh toán/hình thức chuyển giao: Trực tiếp, qua bưu điện.

 
Quay lại Xem tiếp

Tạp chí thư viện số 4-2009

Tạp chí thư viện số 4-2009

Ngày đăng: 07 Sep 2009

Tạp chí thư viện số 3-2009

Tạp chí thư viện số 3-2009

Ngày đăng: 30 Jul 2009