Tạp chí Thư viện số 02-2012 (ra ngày 15/03/2012)

E-mail Print

tap-chi-thu-vien-so-2-2012

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Bùi Loan Thùy. Hướng khắc phục những bất cập chính trong luận văn thạc sĩ khoa học thư viện ở Việt Nam

Nguyễn Công Phúc. Văn hóa đọc và công tác đào tạo hướng dẫn bạn đọc – người dùng tin

Trần Mạnh Tuấn. Khả năng và các điều kiện ứng dụng trắc lượng thư mục

Hoàng Đức Liên – Phạm Thị Thanh Mai. Vấn đề hợp tác hội nhập và chia sẻ trong hoạt động thông tin – thư viện ở các trường đại học và viện nghiên cứu

Vũ Dương Thúy Ngà. Các tiêu chuẩn quốc tế về xử lý tài liệu và việc áp dung ở Việt Nam

Nguyễn Trọng Phượng. Những tiêu chí cơ bản và hoạt động nghiệp vụ của thư viện cấp xã trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Lan Hương. Vai trò và ý nghĩa của công tác phân loại tài liệu trong hoạt động thư viện hiện nay

Phạm Quang Quyền. Kinh nghiệm soạn slide hướng dẫn người dùng tin sử dụng bộ máy tra cứu trong hoạt động Thông tin – Thư viện

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM THƯ VIỆN

Nguyễn Trung Thành. Sử dụng các công cụ điện tử hỗ trợ công tác biên mục

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Đinh Xuân Quyện. Thư viện tỉnh Hải Dương 55 năm xây dựng và phát triển

Đỗ Thúy Nga. Một số kinh nghiệm xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở Thư viện tỉnh Hải Dương

Nguyễn Thị Ngà. Thư viện tỉnh Bắc Giang xây dựng thư viện điện tử

Thanh Hiền. Những hoạt động của thư viện huyện Mang Thít trong năm qua

Nguyễn Minh Chiến. Chiến lược phát triển ổn định của Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ

Ông Thị Ánh Tuyết. Ứng dụng phương pháp gán mã màu vào Libol 6.0

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI – FOREIGN LIBRARY LAWS

Minh Châu dịch Phát triển và khuyến khích việc đọc: Một vài kinh nghiệm từ các nước châu Phi

Nguyễn Thị Hồng Hà. Công tác khuyến đọc ở Hàn Quốc

TÂM SỰ TRONG NGHỀ  – CAREER CONFIDENCE

Nguyễn Hữu Giới. Đi thăm Thư viện Hàn Quốc

XÃ HỘI THÔNG TIN – INFORMATION SOCIETY

Nguyễn Thị Đông. Nhà khoa học lớn, người thầy tâm huyết và một người bình dị

Đào Tam Tỉnh. Thư viện làng Sen thêm vốn sách tặng của Thư viện Quốc gia Việt Nam

GIỚI THIỆU SÁCH

Nguyễn Bá Cổn. Lê Khả Phiêu – những điều tâm đắc

TIN TỨC

VĂN NGHỆ

Lam Ny. Tìm lại mùa xuân

 
Quay lại Xem tiếp

Tạp chí thư viện số 4-2009

Tạp chí thư viện số 4-2009

Ngày đăng: 07 Sep 2009

Tạp chí thư viện số 3-2009

Tạp chí thư viện số 3-2009

Ngày đăng: 30 Jul 2009