Tạp chí Thư viện được công nhận là Tạp chí khoa học

E-mail Print

THÔNG BÁO

Theo Quyết định số 207/QĐ-HĐCDGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngày 19/08/2009, Tạp chí Thư viện Việt Nam đã nằm trong Danh mục các tạp chí Khoa học được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Ban Biên tập Tạp chí Thư viện xin thông báo tới Quý độc giả và các đồng nghiệp quan tâm. Dưới đây là toàn văn Quyết định và Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm áp dụng với các ngành Văn hóa, Nghệ thuật, Thể dục thể thao.

1_1.jpg

2_2.jpg

3_3.jpg

 

 
Quay lại Xem tiếp

Tạp chí thư viện số 4-2009

Tạp chí thư viện số 4-2009

Ngày đăng: 07 Sep 2009

Tạp chí thư viện số 3-2009

Tạp chí thư viện số 3-2009

Ngày đăng: 30 Jul 2009