Tạp chí Thư viện Việt Nam số 6-2017 (ra ngày 15/11/2017)

E-mail Print

alt

SỐ ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

Kiều Thuý Nga. Thư viện Quốc gia Việt Nam - Một thế kỷ hình thành, phát triển và chặng đường phía trước

PV. Phỏng vấn các thế hệ Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam

Lê Thị Khánh Vân. Công tác lưu chiểu của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Trần Mỹ Dung. Công tác bổ sung tài liệu ngoại văn của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Chu Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hồng Hà. Công tác biên mục của Thư viện Quốc gia Việt Nam - 100 năm nhìn lại

Lê Phương Lan. Tổng kho tài liệu và công tác bảo quản của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Đỗ Công Lừng, Nguyễn Thị Hồng Vân. Công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thư viện Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trần Thị Phương Lan. Công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam - Nhìn từ góc độ phát triển

Lê Đức Thắng. Công tác số hoá tài liệu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

Nguyễn Trọng Phượng. Nghiên cứu và Hướng dẫn nghiệp vụ: 100 năm - một chặng đường đáng nhớ

Bùi Thị Thuỷ, Phạm Thế Khang. Hoạt động hợp tác quốc tế của Thư viện Quốc gia Việt Nam và những dấu ấn nổi bật trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Lê Thị Thanh Hà. Tạp chí Thư viện Việt Nam - 55 năm hình thành và phát triển

Nguyễn Thị Yến. Một số tờ báo quý hiếm tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

TIN TỨC

 

VĂN NGHỆ

 

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN VIỆT NAM NĂM 2017

TÁC GIẢ - BÀI VIẾT

Số

Trang

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Chúc mừng năm mới 2017

1

3

Dương Thị Phương Chi. Tăng cường ứng dụng Email Marketing trong hoạt động thư viện

5

18

Dương Thị Phương Chi. Truy cập mở phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thư viện đại học

2

25

Nguyễn Tấn Công. Khoá học trực tuyến mở- xu hướng phát triển giáo dục đại học

4

31

Bùi Thị Thanh Diệu. Tìm hiểu các phương pháp tiếp cận đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện - thông tin

4

26

Trần Trường Giang, Mai Văn Gụ, Lưu Thị Vân. Hệ thống quản lý thư viện phục vụ chiến lược đào tạo chất lượng cao tại trường đại học

5

30

Nguyễn Hữu Giới. Quản lý nhà nước về thư viện ở Việt Nam: Nhìn từ thực tiễn cuộc sống

5

3

Bùi Thị Thu Hà. Các xu hướng ứng dụng trang web trong hoạt động thư viện - thông tin

3

25

Nguyễn Minh Hiệp. Đào tạo nguồn nhân lực thư viện - thông tin vừa đáp ứng nhu cầu, vừa làm thay đổi nhu cầu xã hội

2

20

Trương Minh Hoà. Nghiên cứu tình huống và việc áp dụng trong giảng dạy sinh viên ngành Thư viện - Thông tin tại các trường đại học ở Việt Nam

1

40

Đỗ Văn Hùng, Kiều Thuý Nga, Bùi Thị Thuỷ, Phạm Thế Khang. Vai trò của thư viện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc

4

3

Bùi Vũ Bảo Khuyên. Đánh giá và nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trường phổ thông trong thế kỷ XXI

1

22

Nguyễn Thị Lan. Ứng dụng Subject guide trong hoạt động thư viện - thông tin

1

33

Nguyễn Thị Kim Lân. Quản lý dữ liệu nghiên cứu: Một cách tiếp cận quản trị dữ liệu cho các thư viện Việt Nam

3

19

Kiều Thuý Nga. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng

1

4

Vũ Dương Thuý Ngà. Bàn về mô hình đẩy mạnh hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện ở Việt Nam

2

3

Nguyễn Hữu Nghĩa. Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing trong thư viện công cộng

2

7

Trần Minh Nhớ. Giải pháp phát huy giá trị vốn tài liệu Hán Nôm tại các thư viện Việt Nam

4

20

Trần Minh Nhớ. Thực trạng và giải pháp công tác giảng dạy, học tập môn xử lý thông tin ở Việt Nam

1

27

Bùi Hà Phương. Tác động của tài nguyên giáo dục mở đối với hành vi thông tin của giảng viên

2

13

Nguyễn Hà Phương. Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động thư viện - thông tin đối với thư viện chuyên ngành, đa ngành

3

8

Đào Mạnh Thắng, Trần Thị Hải Yến. Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trong thời đại công nghệ số

1

12

Đỗ Thu Thơm, Đặng Minh Khang. Chuẩn hoá, hiện đại hoá hoạt động thư viện trong Công an nhân dân

5

13

Đoàn Thị Thu. Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông

5

23

Đoàn Thị Thu. Hợp tác giữa người làm thư viện - giáo viên và việc xây dựng nguồn học liệu trong trường phổ thông

3

14

Nguyễn Danh Minh Trí, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Sử dụng phần mềm OpenBiblio xây dựng thư viện trực tuyến vừa và nhỏ

5

8

Nguyễn Danh Minh Trí. Tổng quan về ảnh hưởng của tính mở trong giáo dục đại học

4

13

Nguyễn Danh Minh Trí. Vai trò của tài nguyên giáo dục mở và truy cập mở trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam

1

48

Trịnh Thị Khánh Vân. Đào tạo năng lực thông tin - xu hướng thiết yếu cho các thư viện công cộng

3

3

Phạm Thị Yến. METS - trong bài toán quản lý thư viện số hiện nay

2

30

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Chu Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hồng Hà. Công tác biên mục của Thư viện Quốc gia Việt Nam - 100 năm nhìn lại

6

29

Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Thị Hường. Vai trò của Trung tâm Thông tin - Thư viện, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ

2

46

Nguyễn Thuý Cúc.Đổi mới công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện Quân đội trong những năm gần đây

5

43

Trần Mỹ Dung. Công tác bổ sung tài liệu ngoại văn của Thư viện Quốc gia Việt Nam

6

25

Nguyễn Thị Kim Dung. Hoạt động của thư viện - tủ sách cơ sở trong việc xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Vì, Hà Nội

2

50

Nguyễn Thị  Kim Dung. Tối ưu hoá công tác tổ chức và quản lý hoạt động của các thư viện xã, phường, tủ sách cơ sở khu vực nông thôn huyện ngoại thành Hà Nội

5

48

Phan Thị Dung. Thư viện trường học góp phần gìn giữ và khơi dậy văn hoá đọc cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

3

49

Lê Văn Đàm. Nâng cao hiệu quả phương pháp dạy học tích cực ở Học viện Lục quân

4

53

Trịnh Tất Đạt. Nâng cao vai trò hoạt động thư viện - thông tin tại trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá phục vụ giáo dục đào tạo qua phân tích SWOT

2

37

Trịnh Tất Đạt.Nhìn lại 5 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện tại Thư viện Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (2011-2016)

4

45

Lê Thị Thanh Hà. Tạp chí Thư viện Việt Nam - 55 năm hình thành và phát triển

6

64

Nguyễn Thị Thu Hà. Xây dựng và quản lý các bộ sưu tập tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

3

31

Vương Hồng Hải, Trịnh Diễm Thuý. Tổ chức và hoạt động kho sách tự nhiên tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Sư phạm Thái Nguyên

1

56

Giản Hiền. Định hướng trong công tác bạn đọc tại Thư viện tỉnh Bình Dương

3

30

Trần Thị Bích Huệ, Trần Nữ Quế Phương. Thư viện Quân đội - Chặng đường 60 năm (15/11/1957 - 15/11/2017)

5

37

Hà Thanh Huệ. Hình thành và rèn luyện kỹ năng mềm cho người làm thư viện tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện, trường Đại học Hùng Vương

4

42

Tô Sanya Minh Kha. Đào tạo kiến thức thông tin cho người sử dụng tại Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng

4

56

Trần Thị Khánh. Trung tâm Thông tin - Thư viện, trường Đại học Khoa học Huế - 60 năm hình thành và phát triển

5

54

Trần Công Khoa. Nhu cầu tin và dịch vụ thông tin tại trường Đại học Phú Yên

3

56

Hoàng Thị Mỹ Lan. Nét mới trong công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện Nguyễn Chí Thanh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

1

67

Lê Phương Lan. Giới thiệu kho tài liệu và công tác bảo quản củaThư viện Quốc gia Việt Nam

6

33

Trần Thị Phương Lan. Công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện Quốc gia Việt Nam - Nhìn từ góc độ phát triển

6

43

Nguyễn Thị Loan. Một số nét khái quát về vấn đề quản lý và khai thác nguồn tài liệu xám tại Thư viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Thông tin Khoa học Xã hội

4

60

Vũ Thị Lương. Vũ Thị Tâm. Mô hình cộng tác viên thư viện tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Luật Hà Nội

1

63

Nguyễn Huỳnh Mai. Việc làm của cựu sinh viên ngành Thư viện - Thông tin, trường Đại học Cần Thơ và mối quan hệ giữa tỷ lệ có việc làm với quá trình học tập

4

49

Tào Thị Thanh Mai. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lực thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá

3

36

Đỗ Công Lừng, Nguyễn Thị Hồng Vân. Công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thư viện Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

6

38

Nguyễn Hoàng Nam. Công tác phục vụ bạn đọc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng, trường Đại học Đồng Tháp

5

63

Đinh Văn Nam. Trung tâm thư viện, trường Đại học Hà Tĩnh - 10 năm xây dựng và phát triển

3

39

Kiều Thuý Nga, Bùi Thị Thuỷ. “Không gian chia sẻ S.hub”- Mô hình dịch vụ thư viện đổi mới tại Thư viện Quốc gia Việt Nam 

1

54

Kiều Thuý Nga. Thư viện Quốc gia Việt Nam - Một thế kỷ hình thành, phát triển và chặng đường phía trước

6

3

Nguyễn Thị Thuý Nga. Xây dựng mô hình quản lý thông tin giữa thư viện trung tâm và các thư viện thành viên tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

2

43

Nguyễn Thị Ngọc, Lê Xuân Khôi. Ứng dụng phần mềm Greenstone trong việc tiếp cận thư viện số tại Thư viện Viện Địa lý nhân văn

1

59

Đinh Nhài. Công tác luân chuyển sách về cơ sở của hệ thống thư viện công cộng tỉnh Đồng Nai

5

46

PV. Phỏng vấn các thế hệ Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam

6

14

Lê Đức Thắng. Giới thiệu công tác số hoá tài liệu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

6

50

Nguyễn Trọng Phượng. Nghiên cứu và Hướng dẫn nghiệp vụ: 100 năm - một chặng đường

6

56

Nguyễn Văn Sự. Quy trình và kinh nghiệm số hoá nguồn tài liệu Hán Nôm tại Thư viện Khoa học Xã hội

3

43

Phạm Anh Tấn. Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân sự - Chặng đường hình thành và phát triển

5

52

Lê Thị Thanh. Thư viện tỉnh Thái Bình học và làm theo Bác vượt khó đi lên

4

39

Hoàng Thị Thanh Thuỷ. Thư viện trường Đại học Thuỷ lợi xây dựng và quản lý dữ liệu “Môn học - Tài liệu học tập” từng bộ môn trong trường

2

55

Bùi Thị Thuỷ, Phạm Thế Khang. Hoạt động hợp tác quốc tế củaThư viện Quốc gia Việt Nam và những dấu ấn nổi bật trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

6

60

Nguyễn Thị Thuỷ. Thư viện tỉnh Gia Lai với công tác xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở

2

35

Nguyễn Thị Trúc Tiêu. Cổng thông tin điện tử Thư viện trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III - Phương tiện kết nối thư viện và người sử dụng trong môi trường Internet

2

40

Đỗ Thị Thu Trang. Một số giải pháp thu hút bạn đọc tại Thư viện trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế

5

57

Chế Thị Huyền Trân. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện trường Đại học Trà Vinh

3

53

Lê Thị Khánh Vân. Công tác lưu chiểu của Thư viện Quốc gia Việt Nam

6

19

Nguyễn Thị Yến. Một số tờ báo quý hiếm tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

6

68

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI

Dương Thị Hương Giang tổng hợp. Gallica - thư viện số 20 năm tuổi của Thư viện Quốc gia Pháp

4

66

Dương Hương Giang lược dịch. Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương (1917 - 1927)

5

65

Nguyễn Lê Phương Hoài lược dịch. Bảo quản bản đồ - Kinh nghiệm từ Thư viện Quốc gia Pháp

3

59

Kiều Văn Hốt dịch. Quy tắc mượn liên thư viện của Hoa Kỳ

2

59

Nguyễn Thị Minh Phượng dịch. Văn hoá đọc ở Ma-rốc

2

62

Hoàng Thị Thu Trang lược dịch. Một số nét nổi bật về khu vực thư viện dành cho trẻ em của Thổ Nhĩ Kỳ

1

69

TÂM SỰ TRONG NGHỀ

Trần Thị Quỳnh Châu. Tiếng ve trong Thư viện

3

64

Hà Dung. Công việc tôi yêu

2

66

Lê Thị Thanh Đài. Người thủ thư cao tuổi giàu lòng với văn hoá đọc

5

68

Nguyễn Minh Hiệp. Giảng dạy thư viện - thông tin trong môi trường công nghệ thông tin

1

72

Thuỳ Hương. Ký ức về một ngôn ngữ đẹp

4

69

XÃ HỘI THÔNG TIN

Bích Dung. “Điểm sáng văn hoá” ở Đồn Biên phòng Đề Gi

2

71

Tống Hạnh. Nam Định với “sách hoá nông thôn”

2

72

Dương Đình Hoà. OCLC - kết nối mạng thư viện toàn cầu - hợp tác chia sẻ tài nguyên và các dịch vụ thư viện

3

68

Ngô Xuân Lộc. Tăng cường sự chỉ đạo, quản lý của cơ quan chủ quản đối với nhà xuất bản

2

68

Đỗ Bình Nguyên. Xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện dành cho phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4

5

69

PV. Hội Thư viện Việt Nam - kết nối tri thức, chia sẻ thành công

1

74

PV. Nâng cao văn hoá đọc cho người lao động: Hệ thống thư viện cả nước và các danh nghiệp đã thực sự quan tâm

3

66

Lưu Văn. Thư viện xã Tân Chi với việc nâng cao văn hoá đọc phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới

4

71

GIỚI THIỆU SÁCH

Mai Hà. Phát triển thư viện gắn liền với công nghệ thông tin (Những bài học kinh nghiệm)

5

73

Vũ Trung Kiên. Nhật ký chiến trường

4

74

Hồ Sĩ Tá. Hà Nội - 30 năm đổi mới, phát triển (1986 - 2016)

2

75

VĂN NGHỆ

 

 

Linh Giang. Sự tích Thư viện

6

76

Thanh Hùng. Nặng một chữ tình…

6

75

Khánh Vinh. Bài ca thư viện

4

80

-----------------------------------------

Đặt mua Tạp chí Thư viện Việt Nam (download)

Mọi chi tiết xin liên hệ

TẠP CHÍ THƯ VIỆN VIỆT NAM

Tòa soạn: Phòng 204 - Nhà H, Số 31 Tràng Thi – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Người phụ trách: Lê Thị Thanh Hà

Điện thoại di động: 091.4345256 / số tòa soạn : 04.39365210

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ngày phát hành: Ngày 15 các tháng lẻ (15/1, 15/3, 15/5, 15/7, 15/9, 15/11)

Giá tiền: 30.000đ

Hình thức thanh toán/hình thức chuyển giao: Trực tiếp, qua bưu điện.

 
Quay lại Xem tiếp

Tạp chí thư viện số 4-2009

Tạp chí thư viện số 4-2009

Ngày đăng: 07 Sep 2009

Tạp chí thư viện số 3-2009

Tạp chí thư viện số 3-2009

Ngày đăng: 30 Jul 2009