Nguồn lực thông tin

E-mail Print

Thư viện hiện có hơn 2,5 triệu đơn vị tư liệu và bộ sưu tập số khoảng gần 10 triệu trang tài liệu do TVQG tạo lập với nhiều bộ sưu tập khác nhau. Trong vốn di sản văn hiến to lớn đó, có sự góp mặt của các bộ sưu tập tư liệu quý giá từ thế kỷ 17 đến nay, như:

Tài liệu dạng in ấn

          • Gần 1.580.000 bản sách, đây là bộ sưu tập các xuất bản phẩm Việt Nam, về Việt Nam được nộp lưu chiểu từ 1922 đến nay;

          • 41.000 bộ luận án tiến sĩ của người Việt Nam bảo vệ trong nước và nước ngoài, của người nước ngoài bảo vệ tại Việt Nam;

          • 5.280 bản Hán Nôm viết tay;

          • 68.500 bản tư liệu Đông Dương (trong đó có 1.700 tên báo-tạp chí);

          • 3.996 tư liệu thời kỳ kháng chiến từ 1946-1954;

          • 500.000 đơn vị tư liệu nước ngoài thông qua trao đổi, nhận biếu tặng từ các thư viện, các cơ quan thông tin, các tổ chức, cá nhân nước ngoài và ở Việt Nam;

          • 9.000 tên báo, tạp chí trong nước và nước ngoài (tương đương với hơn 1.300.000 số báo, tạp chí);

Tài liệu dạng số hóa (Cập nhật đến 30/9/2022)

         • Dữ liệu số toàn văn do TVQG tự tạo lập và thu nhận lưu chiểu bao gồm: hơn 180.000 tên (tên sách, số báo), tương đương gần 10 triệu trang.

          Trong đó:

                    * Luận án Tiến sĩ: 32.000 bộ (7 triệu trang), truy cập một phần các bản tóm tắt tại: http://luanan.nlv.gov.vn

                    * Sách Hán Nôm: 1.952 cuốn (147.955 trang), truy cập toàn văn tại: http://hannom.nlv.gov.vn

                    * Sách Đông Dương (bao gồm cả vi dạng): 9.000 cuốn (1.350.000 trang): truy cập toàn văn 1 phần bộ sưu tập: http://sach.nlv.gov.vn

                    * Báo, tạp chí Đông Dương: 135.000 số (800.000 trang): truy cập toàn văn 1 phần bộ sưu tập: http://baochi.nlv.gov.vn

                    * Sách tiếng Anh viết về Việt Nam: 338 cuốn (92.520 trang)

                    * Bộ sưu tập Đĩa CD/DVD (3.900 đĩa): Truy cập nội bộ

                    * Và một số bộ sưu tập nhỏ, lẻ khác.

          • Cơ sở dữ liệu trực tuyến, e-book do TVQG mua quyền truy cập: Sách điện tử IGroup Publishing, SpringerNature; các CSDL bài báo trực tuyến Wilson, ProQuest, SAGE Journal...

Tài liệu vi dạng

          • 10.000 tên sách xuất bản ở Việt Nam trước năm 1954 do TVQG Pháp trao tặng dưới dạng vi phích.

          • Hơn 4.300 cuộn vi phim do TVQG chụp.

Ngoài ra còn nhiều ấn phẩm đặc biệt và vật mang tin khác như: tranh, ảnh, bản đồ, hàng ngàn tên sách của nước ngoài viết về Việt Nam, của người Việt Nam viết và xuất bản ở nước ngoài...