Cơ sở vật chất - hạ tầng công nghệ thông tin

E-mail Print

1. Cơ sở vật chất

TVQG được trang trị một hệ thống trang thiết bị tương đối hiện đại và đồng bộ nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu xã hội như: Các phòng phục vụ bạn đọc, phòng làm việc cán bộ, cảnh quan, kho tàng khang trang sạch, đẹp… hiện hạ tầng cơ sở đang được khai thác khá hiệu quả.

• Hệ thống kho tàng.

• Hệ thống các phòng đọc.

• Không gian chí sẻ tri thức.

• Không gian Văn hóa và Thư viện Thiếu nhi.

• Hệ thống phòng làm việc cán bộ.

• Hệ thống thiết bị bảo vệ, kiểm soát: Camera, cổng từ...

• Hệ thống máy móc phục vụ công tác bảo quản, phục chế tài liệu.

• Hệ thống máy móc phục vụ số hoá tài liệu.

2. Hạ tầng Công nghệ Thông tin

Hệ thống trang thiết bị của TVQG được đầu tư, qua các dự án nâng cao năng lực hoạt động thư viện từ năm 2001-2019, bao gồm:

- Mạng LAN: TVQG có hạ tầng mạng LAN hoàn chỉnh, kết nối giữa các toà nhà bằng hệ thống cáp quang, đường dây mạng đến tất cả các phòng trong thư viện.

- Hệ thống Internet

• Đường truyền kênh riêng (Leased-line) với tốc độ cao, băng thông lớn phục vụ các dịch vụ trực tuyến của thư viện như: CSDL thư mục, các bộ sưu tập số trực tuyến, website, mail nội bộ… và phục vụ truy cập Internet của người sử dụng, cán bộ thư viện.

• Wifi được cung cấp rộng rãi, miễn phí tại tất cả các phòng phục vụ.

- Hệ thống máy tính

• Hệ thống máy trạm: Tổng số hơn 200 máy trạm phục vụ xử lý tài liệu, số hoá và phục vụ người sử dụng.

• Hệ thống máy chủ: Với các các máy chủ chức năng phục vụ: quản trị mạng, thư viện điện tử tích hợp, thư viện số, phổ biến các bộ sưu tập số, lưu trữ dữ liệu, website...

- Trang thiết bị số hoá

• Máy scanner tự động khổ A2 (A2x2).

• Máy scanner bán tự động khổ A0.

• Máy scan Microfilm (có thể chuyển dạng được cả microfilm và microfiche).

• Máy scan dạng phẳng (flatbed) khổ A3.

- Hệ thống quản lý thư viện điện tử/thư viện số

• Hệ thống Thư viện điện tử tích hợp ILIB (phiên bản 4.0).

• Hệ thống Thư viện số Veridian.

• Hệ thống xử lý tài liệu số docWorks.

• Hệ thống quản trị đĩa CD/DVD

- Hệ thống Mượn – trả tự động

• 02 trạm tự phục vụ.

• 02 Hệ thống an ninh, an toàn tài liệu.

• Hệ thống kiểm kê tài liệu

• Trạm lập trình