Biên niên các sự kiện chủ yếu

E-mail Print
 • Ngày 29 tháng 11 năm 1917 Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut ký Nghị định thành lập Nha lưu trữ và Thư viện trung ương Đông Dương, trụ sở tại phố Borgnis Debordes (ngày nay là 31 phố Tràng Thi, Hà Nội), bổ nhiệm Paul Boudet làm Giám đốc Thư viện Trung ương Đông Dương
 • Ngày 1 tháng 9 năm 1919 Thư viện Trung ương Đông Dương chính thức mở cửa phục vụ người đọc.
 • Năm 1922 ra đời Nghị định thực hiện chế độ lưu chiểu văn hoá phẩm trên toàn Đông Dương, Sở Lưu chiểu được thành lập. Sở có nhiệm vụ thu nhận sách, báo, tạp chí, bản đồ được xuất bản trên toàn cõi Đông Dương
 • Năm 1935 Thư viện Trung ương Đông Dương được đổi tên là Thư viện Pierre Pasquier.
 • Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp, tháng 4 năm 1945, giáo sư S.Kudo (người Nhật) được bổ nhiệm làm Giám đốc Thư viện.
 • Năm 1945 Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bổ nhiệm ông Ngô Đình Nhu làm Giám đốc Quốc gia Thư viện.
 • Năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh lưu chiểu văn hoá phẩm Việt Nam. Sắc lệnh qui định các nhà xuất bản, nhà in phải nộp lưu chiểu cho Quốc gia Thư viện
 • Năm 1954 thư viện mang tên Thư viện Trung ương Hà Nội.
 • Năm 1958 Thư viện được chính thức mang tên Thư viện Quốc gia theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá.
 • Cuối năm 1961 Thư viện bắt đầu tổ chức hệ thống mục lục phân loại và mục lục chữ cái với hệ thống phiếu nằm (7,5x12,5cm). Sử dụng Bảng phân loại 17 dãy của thư viện huyện Liên Xô (dịch) và Qui tắc biên mục Liên Xô (dịch) có Việt hoá.
 • Năm 1967 Thư viện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
 • Năm 1969 Thư viện xuất bản Bảng phân loại dùng cho các thư viện tỉnh, được gọi là Bảng phân loại 17 dãy.
 • Năm 1976 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 401-TTg về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thư viện Quốc gia Việt Nam. Đây là văn bản nhà nước cao nhất xác định hoàn chỉnh các chức năng, nhiệm vụ của Thư viện, trong đó lần đầu tiên qui định nhiệm vụ thông tin khoa học văn hoá nghệ thuật cho Thư viện Quốc gia Việt Nam.
 • Năm 1982 Thư viện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
 • Năm 1983 Thư viện bắt đầu áp dụng Bảng phân loại thư viện-thư mục (BBK) rút gọn. Tổ chức hệ thống mục lục phân loại theo Bảng BBK, đóng lại mục lục phân loại theo Bảng 17 dãy.
 • Năm 1985 Thư viện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
 • Năm 1986 Thư viện được cung cấp một máy tính Ôlivety theo chương trình hợp tác với Thư viện Quốc gia Ôxtrâylia, đánh dấu việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện.
 • Năm 1987, Thư viện bắt đầu tạo lập các Cơ sở dữ liệu, biên mục trên máy tính và lần đầu tiên việc biên soạn Thư mục quốc gia Việt Nam được thực hiện.
 • Năm 1992 Thư viên xuất bản trở lại nội san với tên mới Tập san Thư viện, sau hai lần bị gián đoạn 1971-1976 và 1988-1991.
 • Năm 1993 Thư viện đưa các CSDL ra phục vụ bạn đọc tại phòng đọc. Lần đầu tiên người đọc có thể tra tìm sách trên máy tính.
 • Năm 1993 Quốc hội thông qua Luật Xuất bản, văn bản hướng dẫn qui định Thư viện được nhận 4 bản lưu chiểu cho một tên ấn phẩm xuất bản.
 • Năm 1994 Thư viện tạo lập mạng diện rộng, kết nối Thư viện Quốc gia Việt Nam với các thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Năm 1995 thành lập Phòng Máy tính – nay là phòng Tin học, Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong Thư viện Quốc gia Việt Nam và trong hệ thống thư viện công cộng trong cả nước được đẩy mạnh.
 • Năm 1996 – 2002 Thư viện thực hiện cải tạo và xây dựng mở rộng thêm các tòa nhà mới.
 • Năm 1997 Thư viện tổ chức biên soạn Bộ Từ khoá có kiểm soát được chọn lọc từ khoảng 20.000 từ khoá tự do – kết quả của 5 năm định từ khoá tự do.
 • Năm 2000 Thư viện được gia nhập IFLA (International Federation of Library Association and Institutions - Hiệp hội thư viện quốc tế), CDNL(Conference of Directors of National Libraries - Hội nghị Giám đốc các Thư viện Quốc gia), CDNL-AO (Its Regional Section For Asia and Oceania - Hội nghị Giám đốc các TVQG khu vực châu Á, châu Đại Dương), gia nhập CONSAL (Congress Southeast Asian Librarians - Đại hội cán bộ thư viện các quốc gia Đông Nam Á), . mở ra mối quan hệ chuyên môn với cộng đồng thư viện thế giới.
 • Năm 2000 Uỷ ban thường vụ quốc hội thông qua Pháp lệnh Thư viện trong đó xác định TVQG là thư viện trung tâm của cả nước.
 • Tháng 12 năm 2001, Thư viện triển khai xây dựng thư viện điện tử, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thư viện với việc sử dụng phần mềm thư viên điện tử tích hợp ILIB.
 • Năm 2006, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã công bố bản tiếng Việt Khung Phân loại thập phân Dewey rút gọn, ấn bản 14, áp dụng ở tất cả các bộ phận có liên quan đến công tác phân loại
 • Năm 2006, Thư viện được Bộ VHTT phê duyệt dự án thành lập trung tâm bảo quản tài liệu, và được trang bị các máy móc hiện đại như: máy khử axit, máy bồi nền tài liệu, tủ hút khí độc, máy vệ sinh tài liệu, máy ép khô tài liệu...
 • Cuối năm 2006, Thư viện Quốc gia Việt Nam tiếp nhận cờ đăng cai CONSAL XIV từ Philippin.
 • Năm 2007 Thư viện Quốc gia Việt Nam kỷ niệm 90 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương Độc lập hạng Nhì.
 • Năm 2008 Chính thức Khai trương thư viện điện tử tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.
 • Năm 2009 Dưới sự chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội tổng thể CONSAL 14 tại Hà Nội ; Khai chương bộ sưu tập số Hán Nôm.
 • Năm 2010: Thực hiện triệt để Văn hóa ứng xử nơi công sở; Xây dựng môi trường đọc thân thiện, hiện đại với phương châm Tất cả vì bạn đọc; Từng bước hoàn thiện chỉnh sửa cơ sở dữ liệu ; Triển khai công tác Biên mục trước xuất bản (CIP); Dịch Khung phân loại DDC22/23 ; Khai chương bộ sưu tập số về Thăng Long – Hà Nội; Bộ sưu tập số LATS; Lần đầu tiện Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức triển lãm trưng bày Tư liệu về Thăng Long – Hà Nội: nghìn năm văn hiến tại Paris - CH Pháp và Vientian - CHDCND Lào; Tiếp nhận mở rộng khuôn viên Thư viện Quốc gia Việt Nam (gần 1700m2); Tham gia khối Thư viện số các nước cộng đồng Pháp ngữ (RNNBF).
 • Năm 2011: Ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với Thư viện Quốc gia Pháp, đồng thời ra mắt website bằng 3 ngôn ngữ: Việt - Anh - Pháp; Được Nhà nước, trực tiếp là Bộ VHTTDL phê duyệt Dự án Cải tạo, nâng cấp Thư viện Quốc gia Việt Nam theo mô hình Thư viện Truyền thống, Thư viện hiện đại, Thư viện số; Tăng cường quảng bá hoạt động thư viện Việt Nam và trao đổi thông tin, nghiệp vụ với các thư viện trong nước và quốc tế.
 • Năm 2012: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của Thư viện, được Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch đầu tư triển khai dự án "Tăng cường năng lực Thư viện số và bảo quản số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam"; Triển khai giai đoạn chuẩn bị Dự án nâng cấp, cải tạo Thư viện Quốc gia theo hướng "Truyền thống - Hiện đại - Thư viện số"; Tiếp tục ký kết văn bản thỏa thuận giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam và Quỹ Châu Á, giai đoạn 5 (2012-2015); Ngày 29/11/2012 TVQG tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng; Ra mắt Bộ Từ khóa 2012; Ngày 5/12/2012 TVQG chính thức là thành viên Thư viện số Thế giới (WDL) do UNESCO sáng lập và hỗ trợ.
 • Năm 2013: Ngày 8/4/2013, Tổ chức thành công Hội nghị thường niên mạng lưới số Pháp ngữ (RFN); TVQG là thành viên Ủy ban quốc gia Việt Nam Chương trình ”Ký ức thế giới”; thực hiện thành công Dự án Tăng cường năng lực số và bảo quản số tại TVQG; Hoàn thành nội dung thứ nhất Dự án TCVN: Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa - Phần I : Những thuật ngữ cơ bản; xuất bản Khung phân loại thập phân Dewey - Ấn bản 23 - bản dịch: 04 tập và bản dịch DDC - Nguyên tắc và ứng dụng (Deway Decimal Classification Edition 23 - DDC 23), công bố và hướng dẫn sử dụng vào dịp Kỷ niệm 96 năm thành lập - ngày 29 tháng 11 năm 2013 tại TVQG.
 • Năm 2014: Quyết định số 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vềNgày Sách Việt Nam 21/4 - Năm đầu tiên và chính thức tổ chức rộng khắp trong cả nước; Quyết định 123/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Thư viện Quốc gia Việt Nam là một trong 41 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Hoàn thành nội dung thứ hai Dự án TCVN: Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa - Phần II: Bổ sung và Biên mục; Hoàn thành xử lý hồi cố Kho tài liệu Đông Dương và Kho tài liệu Kháng chiến 1946-1954; Thu thập 395 Luận án tiến sĩ của người Việt Nam và người nước ngoài nghiên cứu về Việt Nam, bảo vệ ở nước ngoài; Hội nghị sơ kết ứng dụng và triển khai các Khóa Tập huấn, đào tạo và sử dụng Khung phân loại thập phân Dewey – Ấn bản 23 tiếng Việt tại Hà Nội và 03 miền Bắc-Trung-Nam, đảm bảo tính thống nhất khi phân loại tài liệu do TS. Julianne Beall, Phó Tổng biên tập Khung phân loại thập phân Dewey và các viên chức quản lý làm công tác nghiệp vụ của TVQG trực tiếp giảng dạy; Tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm về Bảo quản tài liệu truyền thống, tài liệu số và quản lý rủi ro; Hội thảo Tổ chức không gian thư viện cho gần 300 đồng nghiệp đại diện các thư viện tỉnh, thành phố, thư viện chuyên ngành, thư viện đại học, trung tâm thông tin, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, các giảng viên, học viên và các nhà nghiên cứu Việt Nam, Đức, Philippines, Singapore, Srilanka, Malaysia tham dự.
 • Năm 2015: Hoàn thành xuất sắc công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 thông qua tổ chức 16 cuộc triển lãm, trưng bày, giới thiệu tư liệu và hiện vật kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), 70 năm ngày thành lập ngành Văn hoá (28/8/1945 - 28/8/2015), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...; Hoàn thành nội dung thứ ba Dự án xây dựng TCVN: Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về Tổ chức kho và Bảo quản tài liệu. Ký kết 03 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam với Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản, Thư viện và Lưu trữ Cộng hoà Hồi giáo Iran, Thư viện và Lưu trữ Quốc gia Ai Cập.
 • Năm 2016: Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, mở thêm các dịch vụ mới phục vụ nhu cầu học tập, giải trí của toàn xã hội. Triển khai “Thư viện thông minh 2.0” với “Không gian chia sẻ S-hub”- một mô hình dịch vụ thư viện đổi mới, không chỉ phục vụ việc đọc mà còn là nơi trao đổi tri thức, thảo luận, làm việc nhóm, chia sẻ ý tưởng sáng tạo trong không gian tiện nghi hiện đại và thiết bị công nghệ cao; Dịch Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - RDA 2015 sửa đổi; Hoàn thành nội dung thứ tư Dự án xây dựng TCVN: Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện; Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của hệ thống thư viện công cộng (2006-2016); Ký kết 03 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam với Thư viện Quốc hội Nhật Bản, Thư viện Quốc gia Hàn Quốc, Thư viện Quốc gia Pháp.
 • Năm 2017: Tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước CHXHCNVN; Đẩy mạnh công tác phục vụ cộng đồng, mở rộng đối tượng bạn đọc, khai trương Thư viện Văn hóa Thiếu nhi - mô hình thư viện phức hợp, kết hợp hoạt động đọc sách với các hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho thiếu nhi; Hoàn thành dịch và công bố Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên-Ấn bản RDA tiếng Việt; Hoàn thành nội dung Dự án xây dựng TCVN: Thông tin và tư liệu - Giao dịch mượn liên thư viện; Tổ chức thành công Hội nghị quốc tế các Nhà cải cách thư viện mới nổi các quốc gia Đông Nam Á; Ký kết văn bản thỏa thuận giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam và Quỹ Châu Átiếp tục Dự án tài trợ sách tiếng Anh cho các thư viện Việt Nam giai đoạn 2017-2022; Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Đại hội Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh Thư viện Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.
 • Năm 2018: Thực hiện tốt chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng, khóa XII. Hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại bên trong đơn vị theo Quyết định số 3212/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Thư viện Quốc gia Việt Nam, số lượng các Phòng trực thuộc sau khi sắp xếp giảm còn 9 Phòng; Tổ chức Tập huấn, đào tạo và sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt tại Hà Nội và 3 miền Bắc, Trung, Nam do TS. Daniel G. Dorner - Giảng viên cao cấp Đại học Victoria Wellington - New Zealand và các viên chức quản lý làm công tác nghiệp vụ của TVQG trực tiếp giảng dạy cho người làm công tác biên mục ở các cơ quan thông tin - thư viện trong cả nước. Đăng cai tổ chức thành công Hội thảo xây dựng Tầm nhìn toàn cầu của IFLA dành cho khu vực Châu Á - Châu Đại Dương.
 • Năm 2019: Tăng cường các hoạt động của Ngày Hội Sách, qua 5 năm thực hiện Ngày sách Việt Nam 21/4 theo QĐ số 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TVQG được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Ngày Sách; Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác ứng dụng Khung phân loại thập phân Dewey, Ấn bản 23 tiếng Việt (DDC23) trong các thư viện Việt Nam (2014 - 2019); Hoàn thành nội dung Dự án xây dựng Bộ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN: Thông tin và tư liệu: Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện; Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, chủ trương của Bộ VHTTDLvề sáp nhập một số cơ quan báo chí trong Bộ, dừng xuất bản và chuyển Tạp chí Thư viện Việt Nam về Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật trực thuộc Bộ VHTTDLtừ ngày 01 tháng 01 năm 2020; Nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và đạt giải Nhất cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước” do Bộ VHTTDL tổ chức. Thực hiện có hiệu quả chuyên đề, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ TVQG được tặng bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trong đợt Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh.

 • Năm 2020, trong điều kiện dịch Covid-19 kéo dài, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ chiến dịch Đọc cho con nghe một cuốn sách, chiến dịch Tạp dề vàng tại Thư viện Văn hoá Thiếu nhi, quảng bá Thư viện số Let’s Read, lan toả những giá trị về trải nghiệm đọc sách với trẻ em; Đổi mới phương thức tổ chức hoạt động thông tin - tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tiêu biểu là Triển lãm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Quốc khánh nước CHXHCNVN. Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, trang bị phần mềm EzProxy - hỗ trợ bạn đọc khai thác tài nguyên thông tin dạng số của thư viện từ xa và phủ sóng Internet Wifi miễn phí phục vụ bạn đọc tại tất cả các tầng, các phòng phục vụ. Ký kết thoả thuận hợp tác giữa TVQG và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ - OIF về việc triển khai Dự án Không gian sách tiếng Pháp giai đoạn 2020-2022 tại các thư viện Việt Nam. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội 7 Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022.
 • Năm 2021, trước thách thức của đại dịch Covid-19, Thư viện vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tổ chức tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền, triển lãm chuyên đề giới thiệu sách, tư liệu chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Ngày Sách và Văn hóa đọc; Hoàn thành Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện”; Đơn vị được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020; Tăng cường phát triển tài nguyên số, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các dịch vụ trực tuyến; Khai trương Cổng thông tin Pháp - Việt, Thư viện số Hoa Phượng vĩ; Tham dự các hội nghị quốc tế theo hình thức trực tuyến; Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với TVQG Hàn Quốc về Chương trình Cửa sổ Hàn Quốc giai đoạn 2021-2025... Đảng bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam được nhận Bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cho tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính Phủ.
 • Năm 2022: Tổ chức tốt Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2022 tạo sức lan toả, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong xã hội; thực hiện 20 triển lãm, trưng bày chuyên đề giới thiệu sách, tư liệu chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Triển khai thực hiện Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Quản lý tài liệu - Định dạng tệp tài liệu điện tử cho bảo quản lâu dài”. Tổ chức thành công Hội nghị - Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của các thư viện Việt Nam (2017 - 2022)”; Hội thảo “Vị trí, vai trò của Thư viện Quốc gia Việt Nam trong chuyển đổi số ngành thư viện Việt Nam - Nhiệm vụ và giải pháp”; 2 lớp Tập huấn “Số hóa tài liệu thư viện thực hiện chuyển đổi số” cho hệ thống các thư viện trong cả nước ở khu vực miền Bắc và miền Nam. Khai trương Không gian sách tiếng Pháp do tổ chức quốc tế Pháp ngữ tài trợ và các hoạt động quảng bá sách tiếng Pháp tại 8 thư viện tỉnh/thành phố tiếp nhận sách tiếng Pháp. Tổ chức thành công Đại hội 7 Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội 02 Chi đoàn trực thuộc và Đại hội Đoàn cơ sở Thư viện Quốc gia Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự Chi hội Cựu Chiến binh TVQG nhiệm kỳ mới. Đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ VHTTDL.