Các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước

E-mail Print
Với những đóng góp to lớn đối với việc phổ biến văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế của nhà nước, TVQG đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Đây là những phần thưởng quý báu ghi nhận những thành tựu đạt được trong quá trình 95 năm xây dựng và phát triển của các thế hệ người công tác thư viện tại TVQG.
  • Huân chương Độc lập
hc doc lap 1 hc doc lap 2  hc doc lap 3
HCĐL Hạng Nhất (2012)  HCĐL Hạng Hai (2007)  HCĐL Hạng Ba  (2002)
  •   Huân chương Lao động
    
 HCLĐ Hạng Nhất (1985, 2017)   HCLĐ Hạng Nhì (1982)   HCLĐ Hạng Ba (1967)