Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

E-mail Print

Ngày 28/6/2018, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, TVQG đã phát huy truyền thống, chủ động, quyết tâm, tích cực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác như: Thu nhận xuất bản phẩm lưu chiểu sách, báo, luận án tiến sĩ; Xử lý nghiệp vụ tài liệu giữ được mức ổn định. Công tác bổ sung, trao đổi được duy trì. Việc mở cửa phục vụ bạn đọc được đảm bảo. Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước mang lại hiệu quả tích cực. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ địa phương, bảo quản tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm và đạt những kết quả nhất định. Xuất bản, phát hành định kỳ Tạp chí Thư viện Việt Nam. Hoạt động đối ngoại diễn ra khá sôi nổi. Công tác hành chính, quản trị, an ninh, trật tự được sâu sát kịp thời. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn thể quần chúng TVQG đã có nhiều đổi mới, thu được nhiều thành quả, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm với định hướng chung: nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng; kiện toàn công tác tổ chức; động viên viên chức và người lao động cùng cộng đồng trách nhiệm, vượt qua thách thức; tập trung nguồn lực, trí tuệ của cả tập thể, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác được giao, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác trong nội dung thi đua năm 2019.

Cùng ngày, Đảng bộ TVQG đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ đã chỉ đạo phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, văn bản của Đảng. Chủ động tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ, bám sát nội dung chỉ đạo và quán triệt theo các văn bản hướng dẫn của Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt Đảng ở Chi bộ trực thuộc. Thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ và có những biện pháp động viên, khích lệ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Coi trọng và chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Với những kết quả đạt được, vừa qua Đảng bộ TVQG vinh dự được nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trao tặng về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

 Hình ảnh cùng sự kiện:

alt

Toàn cảnh Hội nghị

alt

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc TVQG trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

alt

Ông Đỗ Công Lừng - Chủ tịch Công đoàn TVQG trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

alt

Bà Lê Thị Thu Trang - Bí thư Đoàn Thanh niên trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động Đoàn Thanh niên 6 tháng đầu năm 2019

alt

Bà Kiều Thuý Nga - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG trả lời các kiến nghị, đề xuất của các Phòng trong đơn vị

alt

Bà Kiều Thuý Nga - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TVQG tặng quà cho các viên chức, hợp đồng lao động nghỉ chế độ năm 2018 và 2019

alt

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ TVQG, Phó Giám đốc trình bày Báo cáo công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

__________________________

Tin: Hồng Vân; Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: