Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

E-mail Print

Ngày 14/6/2019, Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp đã tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi công tác thi đua của các đơn vị thuộc Khối.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Văn Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, đại diện Khối trưởng đã trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp 6 tháng đầu năm 2019; các đại biểu tập trung đánh giá, thảo luận và đưa ra ý kiến về kết quả công tác thi đua; bàn bạc, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện các phong trào thi đua của từng đơn vị thành viên trong Khối.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ở từng lĩnh vực, phát động phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị. Các phong trào thi đua đã có những bước phát triển, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của toàn thể công chức, viên chức và người lao động: thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...Việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, coi đó là một trong những nội dung quan trọng nhằm động viên kịp thời gương “người tốt, việc tốt”, góp phần tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào – Khối trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm đến những nội dung đã đăng ký thi đua, có kế hoạch triển khai hiệu quả công tác chuyên môn gắn với phong trào thi đua, khen thưởng của từng đơn vị trong Khối.

Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch gồm 10 đơn vị: Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (Khối trưởng), Thư viện Quốc gia Việt Nam (Khối phó), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên, Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Cộng hoà Pháp và Viện Văn hoá nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

 

Ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội nghị

 

_______________

Tin: Thu Phương; Ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: