Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2019

E-mail Print

Ngày 05/4/2019, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tham dự  Hội nghị có ông Lê Ngọc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công tác thi đua của các đơn vị trong Khối gồm: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào (Trưởng Khối), Thư viện Quốc gia Việt Nam (Phó Trưởng khối), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên, Nhà hát lớn Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

alt

Ban Điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Hoàng Văn Sơn -Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào đã báo cáo công tác chuẩn bị cho Hội nghịvà trình bàyQuy chế phối hợp hoạt động của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệpBản cam kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, hoàn thiện nội dung các văn bản vàthống nhất ký kết Giao ước thi đua với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Theođó, các đơn vị xác định phương châm hành động phù hợp, phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2019;Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả; Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

alt

Ông Lê Ngọc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Trung -Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng -Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong Khối trong điều kiện một số đơn vị thuộc Khối có trụ sở tại nước ngoài;Khối đã phát động phong trào thi đua với chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Khối. Đồng thời, đề nghị các đơn vị cần quan tâm hơn nữa tới công tác khen thưởng, đặc biệt lưu ý tới việc trình khen cao để động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2019, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đăng kýcác danh hiệu thi đua như sau: 02 đơn vị đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ, 08 đơn vị đăng ký Cờ thi đua của Bộ VHTTDL, 100% các đơn vị đăng ký các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt vững mạnh, xuất sắc.

_______________________________

Tin: Thu Phương, Ảnh: Hùng Mạnh

 


Đọc thêm cùng chuyên mục: