Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm 2019

E-mail Print

Ngày 05/01/2019, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); ông Nguyễn Tuấn Linh - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL; bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện; ông Lê Ngọc Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Bộ VHTTDL; Ban Lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động TVQG.

alt

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác năm 2018 và đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019. Báo cáo tại Hội nghị đã nêu rõ: Năm 2018, TVQG đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu và kế hoạch công tác đã đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật như:

- Thực hiện tốt chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp vị trí việc làm, tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII. Công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy được tiến hành thận trọng, gắn với việc thực hiện tinh giảm biên chế, sắp xếp vị trí việc làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy; đồng thời đổi mới phương thức về lãnh đạo, điều hành gắn với việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành. Trong quá trình sắp xếp luôn đảm bảo ổn định tâm lý viên chức và người lao động, không ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị;

- Công tác thu thập, thu nhận xuất bản phẩm lưu chiểu sách, luận án tiến sĩ; bổ sung tài liệu được quan tâm, duy trì tốt; xử lý kỹ thuật nghiệp vụ tài liệu đảm bảo chất lượng, tăng từ 21% đến 36% so với kế hoạch năm; tăng cường xây dựng nguồn tài liệu số, bổ sung cơ sở dữ liệu trực tuyến góp phần phát triển tài nguyên thông tin của TVQG;

- Đổi mới các dịch vụ thư viện, mở rộng đối tượng bạn đọc. Công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi mang lại hiệu quả tích cực, được xã hội quan tâm và đánh giá cao. Lượng bạn đọc đăng ký làm thẻ tại TVQG trong năm tăng 16% so với năm 2017. Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các dự kiện chính trị, quảng bá các hoạt động của ngành góp phần phát triển văn hoá đọc đã được triển khai hiệu quả. Tổ chức thành công Ngày hội Sách 2018 với chủ đề “Sách - Tri thức kiến tạo tương lai” với nhiều hoạt động có ý nghĩa và đi vào chiều sâu… được các cơ quan trung ương, bạn đọc, công chúng ghi nhận và đánh giá cao;

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và hướng dẫn nghiệp vụ cho các thư viện trong cả nước. Tổ chức thành công 04 Khoá tập huấn Sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt cho người làm công tác thư viện. Công tác hỗ trợ địa phương được quan tâm, chú trọng. Trong năm 2018, TVQG đã tặng hỗ trợ 8.397 bản sách cho các thư viện còn nhiều khó khăn; tiếp nhận, phân chia 37.565 bản sách do Quỹ Châu Á tài trợ tới 148 đơn vị thụ hưởng là các thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, thư viện đại học;

- Hoạt động hợp tác quốc tế của TVQG mang lại hiệu quả cao, góp phần khẳng định vị thế và uy tín của TVQG với quốc tế. TVQG đăng cai tổ chức thành công Hội thảo “Tầm nhìn toàn cầu của IFLA cho Khu vực Châu Á – Châu Đại Dương” do Liên đoàn quốc tế các Hội và cơ quan thư viện thế giới (IFLA) chủ trì, Hội nghị dành cho Lãnh đạo của thư viện quốc gia, hội thư viện các nước trong khu vực Châu Á - Châu Đại Dương. Làm tốt công tác hỗ trợ cán bộ các thư viện trong nước dự Đại hội cán bộ thư viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 17 tại Myanmar;

- Kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII của Đảng, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh đã gắn kết công tác đoàn thể với hoạt động chuyên môn tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng TVQG ngày càng phát triển.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 với các nội dung: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và hoạt động chung của đơn vị, thông tin nhanh tin tức thời sự trong nước và nước ngoài, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước; Bám sát nội dung thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 20-30%; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, quảng bá các sự kiện chính trị, giao lưu văn hoá lớn của đất nước; Tổ chức Ngày Hội Sách 2019 - hoạt động thường niên của đơn vị, góp phần tích cực cổ vũ việc đọc sách trong cộng đồng xã hội; Tăng cường phát triển nguồn tài nguyên số và các bộ sưu tập thông tin tra cứu; Triển khai các Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN và đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học; Tiếp tục tập hợp, xây dựng Thư mục Luận án Tiến sỹ Việt Nam; Lập kế hoạch, đề xuất Lãnh đạo Bộ phương án cải thiện phần mềm quản trị thư viện điện tử; Tích cực tham gia và thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên của các tổ chức quốc tế và khu vực về thư viện như IFLA, RFN, CDNL, CDNL-AO, CONSAL…; Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc triển khai Dự án “Cải tạo, nâng cấp TVQG giai đoạn I”; Duy trì triển khai hiệu quả và chất lượng các Dự án do Ngân sách Nhà nước cấp và các Dự án do nguồn hỗ trợ tài chính từ nước ngoài…

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả TVQG đã đạt được trong việc triển khai công tác chuyên môn và các mảng công tác khác trong năm 2018. Các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn đã được tập thể Lãnh đạo chỉ đạo và sự vào cuộc một cách quyết liệt, trách nhiệm của các phòng ban, sự đoàn kết thống nhất của các viên chức và người lao động của TVQG. Mặc dù còn gặp những khó khăn, vướng mắc nhưng TVQG triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác bổ sung vốn tài liệu, xử lý nghiệp vụ tài liệu, công tác bảo quản tài liệu, phục vụ bạn đọc, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiệp vụ, phục vụ bạn đọc, ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động đoàn thể…; Hoàn toàn thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của TVQG và 5 đề xuất của 2 tham luận, đặc biệt là đề xuất kiến nghị về mảng nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiệp vụ. Thứ trưởng đề nghị năm 2019, TVQG tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò là thư viện đi đầu việc áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thư viện; làm tốt công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các thư viện trong cả nước; tập trung đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu, tạo điều kiện cho bạn đọc tiếp cận với nguồn tài nguyên quý hiếm riêng có của TVQG; tìm tòi, sáng tạo, mở rộng thêm các mô hình hoạt động mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút bạn đọc đến với TVQG và tăng lượt luân chuyển tài liệu; chủ động, chỉ đạo thực hiện các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó có Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng, đẩy mạnh hoạt động suốt đời trong các thư viện…; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng mềm cho viên chức và người lao động, đặc biệt là kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; nghiên cứu, ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động chuyên môn của thư viện, xây dựng các Bộ Tiêu chuẩn để hoàn thiện quy chuẩn hoạt động cho ngành Thư viện; mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế để trao đổi nghiệp vụ nhằm khẳng định vị thế của ngành Thư viện cả nước nói chung và TVQG nói riêng; phối hợp với các cơ quan của Bộ VHTTDL triển khai các Dự án đã được phê duyệt, đồng thời nâng cao công tác giám sát, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Thứ trưởng cũng mong rằng trong năm 2019, toàn thể Lãnh đạo và viên chức, người lao động TVQG tiếp tục đoàn kết, thống nhất và quyết tâm phấn đấu để đạt được nhiều thành quả hơn nữa trong hoạt động chuyên môn, cũng như trong công tác Đảng, đoàn thể.

Cùng ngày, Đảng bộ TVQG đã tổng kết công tác năm 2018. Năm qua, Đảng uỷ TVQG thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cho các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị; kịp thời tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình, tư tưởng của đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị; đẩy mạnh việc giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới; phát huy truyền thống, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Trong năm 2019, Đảng bộ TVQG sẽ tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị của Bộ Chính trị, vận dụng sáng tạo những quan điểm của Đại hội XII để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; Nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Đảng uỷ Khối về “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” tới toàn thể đảng viên, quần chúng; Thường xuyên có biện pháp nắm tình hình tư tưởng của đảng viên, viên chức và người lao động, phát hiện những vấn đề nảy sinh và cách giải quyết, xử lý; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng uỷ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên…

Hình ảnh cùng sự kiện

alt

Bà Nguyễn Ngọc Anh - Phó Giám đốc TVQG trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

alt

Ông Nguyễn Trọng Phượng - Q. Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hướng dẫn nghiệp vụ trình bày tham luận tại Hội nghị

alt

Bà Trần Thị Phương Lan - Trưởng phòng Đọc trình bày tham luận tại Hội nghị

alt

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị

alt

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

alt

Ông Nguyễn Tuấn Linh - Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc 2 năm liên tục

alt

Ông Lê Ngọc Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ VHTTDL trao Quyết định khen thưởng của TVQG cho các Tập thể lao động tiên tiến năm 2018

alt

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018 cho các cá nhân

alt

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL trao Chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018 cho các cá nhân

alt

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy TVQG trình bày Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

alt

Đồng chí Kiều Thuý Nga - Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng uỷ TVQG phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm 2019

alt

Đồng chí Kiều Thuý Nga - Bí thư Đảng uỷ TVQG tặng Giấy khen Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2018

alt

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 nhận Giấy khen của Đảng bộ TVQG

____________

Tin: Thanh Hà; Ảnh: Hùng Mạnh.


Đọc thêm cùng chuyên mục: