Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2018

E-mail Print

Ngày 05/01/2019, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Linh - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ban Lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động TVQG.

alt

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí cao thông qua các văn bản: Báo cáo kiểm điểm thực hiện, triển khai các Nghị quyết; Kiểm điểm thực hiện công tác năm 2018 của Lãnh đạo đơn vị; Trả lời các kiến nghị và đề xuất của các phòng trong đơn vị; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra năm 2018.

Năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp, góp sức của các cơ quan Trung ương, Ban, Bộ, Ngành liên quan, sự nỗ lực cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo đơn vị, sự nhiệt tình hăng hái, có trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, kế hoạch công tác của TVQG đã đạt được nhiều thành tích và vượt mức chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị tiếp tục được chuyển biến tích cực. Phổ biến và triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên cơ sở các nhiệm vụ và kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; Thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước về cơ chế quản lý, triển khai công việc đồng bộ, công khai, dân chủ. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động. Hoàn thiện việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh viên chức quản lý theo đúng quy trình. Hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và người lao động. Công khai, minh bạch về tài chính và thực hiện việc chi tiêu theo đúng quy định của Nhà nước…

Hình ảnh cùng sự kiện

alt

Bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc TVQG trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện, triển khai các Nghị quyết; Kiểm điểm thực hiện công tác năm 2018 của Lãnh đạo đơn vị; Trả lời các kiến nghị và đề xuất của các phòng trong đơn vị.

alt

Ông Đỗ Công Lừng - Chủ tịch Công đoàn TVQG trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2018

alt

Bà Đỗ Thị Thu Hà - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2018

alt

Ông Lê Đức Thắng - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra năm 2018

alt

Ông Nguyễn Tuấn Linh - Chủ tịch Công đoàn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

alt

Ông Nguyễn Tuấn Linh - Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL và bà Kiều Thuý Nga - Giám đốc TVQG trao Quyết định khen thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2018

alt

Bà Lê Thị Thu Trang thay mặt Tổ Thư ký trình bày Nghị quyết Hội nghị

___________

Tin: Thanh Hà; Ảnh: Hùng Mạnh.


Đọc thêm cùng chuyên mục: