Khai mạc Triển lãm tư liệu “VANG MÃI LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC”

E-mail Print

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" động viên toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lời kêu gọi đó đã thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước không ngại hy sinh, gian khổ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc. Như một lời “hịch”, sau 75 năm, lời hiệu triệu vẫn vẹn nguyên giá trị với tính thời sự sâu sắc. Nhân kỷ niệm sự kiện lịch sử quan trọng này, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức khai mạc Triển lãm tư liệu “Vang mãi Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Tham dự buổi lễ có ông Cao Đức Phát - Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Trịnh Thị Thuỷ - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); ông Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ; ông Đinh Văn Thuần - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Đoàn Quỳnh Dung - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng, đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Thư viện Quân đội, Thư viện Hà Nội, đại diện hệ thống các thư viện chuyên ngành, thư viện đại học, thư viện lực lượng vũ trang, đông đảo công chúng, bạn đọc và các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình.

Trong 75 năm qua, hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, tại mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã luôn quan tâm xây dựng, ban hành kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua yêu nước và phát động nhiều phong trào thi đua có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước. Từ các phong trào thi đua, nhiều tấm gương cá nhân và tập thể điển hình đã được phát hiện, tôn vinh và nhân rộng, để thi đua trở thành động lực hàng ngày đối với mỗi người và toàn xã hội.

Không gian trưng bày theo chủ đề xuyên suốt với 600 tư liệu tiêu biểu qua 4 phần nội dung:

2023-06-09-keu-goi-kc- 1

2023-06-09-keu-goi-kc- 2

Giới thiệu các tư liệu viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng... Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, làm việc gì cũng cần phải có thi đua. Thi đua gắn liền với mỗi con người và “công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua”, Người đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng cao, gắn thi đua với yêu nước và yêu nước với thi đua, làm cho phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta mang tính bản sắc của dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở lấy tinh thần yêu nước làm gốc, nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước cùng các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần phát huy tốt mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

2023-06-09-keu-goi-kc- 3

Trưng bày các tư liệu viết về hoàn cảnh ra đời, vai trò, ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về các phong trào thi đua yêu nước được phát động trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Nhìn chung các phong trào thi đua đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lứa tuổi, đồng thời không ngừng được đổi mới về nội dung và hình thức, có sức lan toả rộng rãi, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển trên mọi lĩnh vực.

2023-06-09-keu-goi-kc- 4

2023-06-09-keu-goi-kc- 5

Giới thiệu các tư liệu viết về gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; những cách làm giỏi, những kinh nghiệm hay được lan toả trong cộng đồng xã hội; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua... Có thể khẳng định rằng trong cuộc sống cũng như trong quá trình lao động, sản xuất, học tập, công tác, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn kết hợp hài hòa lợi ích của cá nhân với lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội, gắn bó với nhân dân, đóng góp công sức, tiền của để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động … đồng thời không ngừng học hỏi, miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm, thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ sản xuất và đời sống.

2023-06-09-keu-goi-kc- 7

2023-06-09-keu-goi-kc- 6

Trưng bày các tư liệu viết về công tác thi đua, khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các mục tiêu quan trọng của đất nước. Cụ thể là thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giải phóng miền nam; xây dựng và củng cố chính quyền sau khi đất nước thống nhất; thực hiện công cuộc đổi mới với sự thay đổi toàn diện trên mọi lĩnh vực từ kinh tế đến văn hoá - xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời đề cao vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong việc phát huy sức mạnh, tài năng, trí tuệ, sáng kiến… của con người Việt Nam.

2023-06-09-keu-goi-kc- 8

Các tư liệu, hình ảnh được trưng bày trong không gian của Triển lãm khẳng định sự trường tồn của tinh thần thi đua yêu nước, góp phần tuyên truyền, giáo dục về vai trò, tác dụng to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và các phong trào thi đua đối với những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước; tổng kết, đánh giá, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong toàn xã hội ./.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

2023-06-09-keu-goi-kc- 9

Toàn cảnh Lễ khai mạc Triển lãm

2023-06-09-keu-goi-kc- 3

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Quyền Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu chào mừng Triển lãm

2023-06-09-keu-goi-kc- 4

Cắt băng khai mạc Triển lãm

2023-06-09-keu-goi-kc- 5

Chụp ảnh lưu niệm tại Triển lãm

Đại biểu, công chúng và bạn đọc tham quan Triển lãm:

2023-06-09-keu-goi-kc- 6

2023-06-09-keu-goi-kc- 7

2023-06-09-keu-goi-kc- 8

2023-06-09-keu-goi-kc- 9

2023-06-09-keu-goi-kc- 10

2023-06-09-keu-goi-kc- 10

2023-06-09-keu-goi-kc- 11

2023-06-09-keu-goi-kc- 12

______________

Tin: Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Phương Nhung; Ảnh và trình bày: Phòng Thông tin tư liệu


Đọc thêm cùng chuyên mục: