Trưng bày tư liệu kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già của dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, người đã bôn ba khắp năm châu bốn bể để tìm ra con đường cứu đất nước thoát khỏi cảnh lầm than, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người cộng sản kiên trung ấy đã cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân và dân ta giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quyết tâm thực hiện chân lí “Không có gì quý hơn độc lập tự do” giành ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Cuộc đời 79 mùa xuân của Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách lương tri của dân tộc và thời đại. Di sản của Người - tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá, có sức sống trường tồn trong thời đại mới của Đảng và dân tộc Việt Nam. Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2023), Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) tổ chức Trưng bày tư liệu với chủ đề “Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh”.

2023-05-18-trung-bay-tl- 2

Trưng bày giới thiệu hơn 200 tư liệu sách, báo, tạp chí, được sắp xếp theo 02 nội dung chính:

2023-05-18-trung-bay-tl- 3

Giới thiệu các tư liệu viết về quê hương, gia thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về cuộc đời và sự nghiệp của Người từ thời niên thiếu đến quá trình tìm đường cứu nước, giành độc lập dân tộc, những năm tháng cuối đời và bản Di chúc lịch sử... Các tác phẩm trưng bày đã khắc hoạ chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách tinh tế. Đó là chân dung của một tâm hồn vĩ đại, một nhân cách giản dị, lão thực, hòa mình với thiên nhiên, yêu thương đồng bào mình và giai cấp lao động cần lao được kết tinh từ cội nguồn chủ nghĩa yêu nước truyền thống của đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến. Đây cũng chính là nguồn gốc để hình thành tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ.

2023-05-18-trung-bay-tl- 4

2023-05-18-trung-bay-tl- 5

Gồm các tư liệu viết về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung tư tưởng cơ bản của Người về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về Đảng Cộng sản Việt Nam, đại đoàn kết dân tộc và quân sự, về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân… đặc biệt là tư tưởng về đạo đức, văn hoá, kinh tế, chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau...; vận dụng và phát triển tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới…

2023-05-18-trung-bay-tl- 6

Bộ sưu tập tư liệu trưng bày giúp bạn đọc và công chúng hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; qua đó góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2023-05-18-trung-bay-tl- 7

Trưng bày tư liệu diễn ra từ ngày 18-30/5/2023 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

______________

Tin; Ảnh và Trình bày: Nguyễn Phương Nhung


Đọc thêm cùng chuyên mục: