Hội nghị chuyên đề lần thứ Nhất góp ý xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện”

E-mail Print

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) triển khai các Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia, ngày 30/12/2020, TVQG tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ Nhất góp ý xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện” do ThS. Kiều Thúy Nga, Giám đốc TVQG làm Chủ nhiệm Dự án. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích trao đổi, thảo luận, tiếp nhận các ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực thư viện, thông tin, tiêu chuẩn đối với Dự thảo lần 2 của Tiêu chuẩn.

Tham dự Hội nghị chuyên đề lần thứ Nhất góp ý xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia có các đại biểu và chuyên gia: ThS. Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; ThS. Mạc Thùy Dương – Phó Giám đốc Thư viện Trung ương Quân đội, TS. Tạ Bá Hưng - Trưởng ban Kỹ thuật chuyên ngành TCVN/TC46, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (TTKHCNQG); đại diện Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Thư viện - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Các thành viên của Ban Tư vấn: TS. Chu Ngọc Lâm - Nguyên Giám đốc Thư viện Hà Nội, ThS. Cao Minh Kiểm - Nguyên Phó Cục trưởng Cục TTKHCNQG, ThS. Nguyễn Thị Đào - Chuyên gia Thư viện Cục TTKHCNQG; Các thành viên trong Ban Biên soạn Tiêu chuẩn quốc gia; đại diện các thư viện tỉnh, thành phố, thư viện chuyên ngành, thư viện lực lượng vũ trang, thư viện đại học từ Thừa Thiên Huế trở ra.

Việc xây dựng TCVN “Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện” xuất phát từ nhu cầu thực tế hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện cũng như các doanh nghiệp công nghệ thông tin có phát triển thiết bị phần cứng, phần mềm ứng dụng cho hoạt động thư viện nói chung và khâu trao đổi, lưu thông, mượn tài liệu liên thư viện ở nước ta.

Dự án được xây dựng trên cơ sở chấp nhận "ISO 10160:2015 Information and documentation - Open Systems Interconnection - Interlibrary Loan Application Service Definition" sẽ giúp xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện để liên kết các hệ thống mở, ứng dụng cho các phần mềm quản lý thông tin, các hệ thống xử lý thông tin, đáp ứng nhu cầu của tất cả các loại hình thư viện là cần thiết và bắt kịp được xu hướng hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện trên thế giới trong bối cảnh công nghệ thông tin không ngừng thay đổi và phát triển vượt bậc như hiện nay.

Hiện tại, chưa có một văn bản chính thức nào hướng dẫn về Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện, nên việc thực hiện mượn liên thư viện chưa thống nhất, gây khó khăn cho việc triển khai dịch vụ này, làm ảnh hưởng đến việc khai thác và sử dụng thông tin, tư liệu của người sử dụng và như vậy hiệu quả hoạt động thư viện nói chung bị hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện có một ý nghĩa thực tiễn quan trọng. Việc áp dụng TCVN này sẽ góp phần giảm chi phí bổ sung tài liệu, tránh đầu tư trùng lặp, đáp ứng yêu cầu người sử dụng một cách nhanh chóng, thuận tiện, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao hiệu quả phục vụ người sử dụng tại các cơ quan thông tin - thư viện

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đánh giá cao cách thức triển khai Dự án bài bản, bản dịch chuẩn xác, đảm bảo nội dung truyền tải, các thành viên của Dự án có cách làm việc khoa học, nghiêm túc, phản biện khoa học phù hợp… Hội nghị đã ghi nhận và tiếp thu 19 lượt phát biểu (35 ý kiến) từ các chuyên gia, các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo quản lý. Bên cạnh nhiều ý kiến khẳng định đây là một tiêu chuẩn đặc biệt khó liên quan đến tầng ứng dụng đề cập đến những công nghệ mới chuyên sâu và rất quan trọng, một số ý kiến tập trung góp ý về Việt hóa câu chữ sau khi chuyển ngữ; nghiên cứu sử dụng thuật ngữ chuyên ngành mới, hiện đại được công bố trong Luật Thư viện 01/07/2020; Đề xuất TVQG sau công bố cần có những hoạt động tổ chức, tuyên truyền, áp dụng tiêu chuẩn; Tiếp tục xây dựng và thực hiện nhiều tiêu chuẩn quốc gia gần hơn nữa trong lĩnh vực hoạt động thư viện...

Các tham góp tại Hội nghị là cơ sở quan trọng để Ban Tư vấn, Ban Biên soạn Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu - Liên kết hệ thống mở - Xác định dịch vụ ứng dụng mượn liên thư viện” tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo và Thuyết minh Tiêu chuẩn.

Một số hình ảnh sự kiện:

2020-12-31-hoi-nghi-02

Toàn cảnh Hội nghị

2020-12-31-hoi-nghi-21

ThS. Kiều Thuý Nga - Giám đốc TVQG, Chủ nhiệm Dự án trình bày Báo cáo đề dẫn

2020-12-31-hoi-nghi-22 1

ThS. Lê Đức Thắng - Trưởng Ban Biên soạn trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo và Thuyết minh Dự thảo

2020-12-31-hoi-nghi-05

ThS. Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

2020-12-31-hoi-nghi-06

TS. Tạ Bá Hưng - Trưởng ban Kỹ thuật chuyên ngành TCVN/TC46, nguyên Cục trưởng Cục TTKHCNQG phát biểu tại Hội nghị

2020-12-31-hoi-nghi-07

ThS. Mạc Thùy Dương – Phó Gián đốc Thư viện Trung ương Quân đội phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-08

ThS. Nguyễn Thị Minh Trung – Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-09

ThS. Trần Thị Hải Yến – Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-10

ThS. Đỗ Thu Thơm – Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-11

ThS. Nguyễn Ngọc Mai – Khoa Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-12

TS. Nguyễn Hữu Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-13

Ông Ngô Văn Anh – Phó Giám đốc Thư viện Đại học Thủy lợi phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-14

Ông Đỗ Quang Sơn – Giám đốc Thư viện tỉnh Lào Cai phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-15

Bà Nguyễn Thị Liên – Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Bắc Ninh phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-16

TS. Chu Ngọc Lâm – Nguyên Giám đốc Thư viện Hà Nội phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-17

ThS. Cao Minh Kiểm – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-18

ThS. Lê Thị Hạnh - Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Luật Hà Nội phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-19

ThS. Lê Văn Tuấn - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu

2020-12-31-hoi-nghi-20

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

______________

Tin: Thúy Hằng; Ảnh: Việt Đức


Đọc thêm cùng chuyên mục: