Về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ tranh nhân dân

E-mail Print

Tên sách: Về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ tranh nhân dân

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1970

Mô tả vật lý: 460tr: 1 chân dung, 22cm

Từ khóa: Tác phẩm kinh điển; Lực lượng vũ trang; Đấu tranh vũ trang; Việt Nam; Thơ

Được xuất bản nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc trong thế kỷ 20.

Cuốn sách “Về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ tranh nhân dân” gồm một số bài viết, bài nghiên cứu nói lên công lao và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được chia thành hai phần:

Phần thứ nhất: Một số bài nói và viết của Hồ Chủ Tịch về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân

- Thời kỳ từ cách mạng tháng Tám đến tháng 7 năm 1954

- Thời kỳ từ cuối năm 1954 đến tháng 9 năm 1969

Phần thứ hai: Một số bài thơ của Hồ Chủ tịch.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-9330.html