Hồ Chí Minh – nhà báo cách mạng

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh – nhà báo cách mạng

Tác giả: Cao Ngọc Thắng

Thông tin xb: H. : Thanh Niên, 2008

Mô tả vật lý: 143 tr., 21cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Bài báo; Nhà báo; Cách mạng dân tộc; Việt Nam

Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử phát triển và trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam. Trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng và cuộc đời vô cùng oanh liệt và phong phú của Người, hoạt động báo chí chiếm một vị trí quan trọng. Báo chí được Người sử dụng như một vũ khí tinh thần sắc bén để giác ngộ, động viên và tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, đấu tranh chống lại các thế lực thực dân đế quốc, đào tạo những con người mới có đạo đức trong sáng, biết hướng tới cái chân, thiện, mỹ đi liền với chống lại cái giả, ác, xấu. Qua những bài báo đầu tiên trên hành trình tìm đường cứu nước, từ Tâm địa thực dân cho đến bản Di chúc bất hủ, vẫn luôn hiện hữu một cách nhất quán nội dung cách mạng triệt để và một chủ nghĩa nhân văn cao cả gắn liền với chân dung một nhà báo cách mạng vĩ đại – người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Lớp lớp các thế hệ nhà báo đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Đảng. Những lời dạy của Người về vinh dự và trách nhiệm xã hội của người làm báo như Viết cho ai? Viết về cái gì? Viết để làm gì và Viết như thế nào? Về đạo đức và lương tâm của người làm báo chân chính cùng những sai lầm cần tránh… vẫn luôn còn nguyên giá trị.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh – nhà báo cách mạng” mang đến bạn đọc cái nhìn toàn diện về sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về phong cách báo chí cách mạng của Người.

Tài liệu được lưu trữ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-402678.html