Trưng bày tư liệu chuyên đề kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

E-mail Print

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội. Trong không khí sôi nổi, hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) trang trọng tổ chức Trưng bày tư liệu chuyên đề: Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2023).

2023-08-17-trung-bay- 2

Chuyên đề trưng bày hơn 300 tư liệu tiêu biểu gồm sách, báo, tạp chí được sắp xếp theo 03 nội dung xuyên suốt, giới thiệu đến công chúng và bạn đọc những thông tin hữu ích, những hiểu biết sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa của cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 78 năm qua.

2023-08-17-trung-bay- 3

Phần 1: Ngọn cờ Tháng Tám: gồm các tư liệu viết về sự áp bức bóc lột và cuộc sống cơ cực của người dân Việt Nam dưới chế độ thực dân; sự nhận thức và thay đổi về tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu; diễn biến và không khí hào hùng, sục sôi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên khắp cả ba miền đất nước; các tư liệu tổng kết, đánh giá về Cách mạng Tháng Tám cũng như sự cống hiến và hy sinh hết mình của toàn Đảng, toàn dân cho sự nghiệp Cách mạng Việt Nam.

2023-08-17-trung-bay- 4

Phần 2: Hào khí Quốc khánh 2/9: trưng bày các tư liệu, bài trích báo, tạp chí phản ánh không khí tưng bừng, phấn khởi của người dân trong dịp Quốc khánh 2/9/1945; sách viết về những ngày đầu tiên sau độc lập, về ký ức của những người dân với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

2023-08-17-trung-bay- 5

Phần 3: Việt Nam - 78 năm tiếp bước vinh quang: Giới thiệu các tư liệu phản ánh đời sống kinh tế - xã hội và các bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong những năm sau giải phóng; những thành tựu to lớn, có ý nghĩa trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước của toàn Đảng, toàn dân và quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

2023-08-17-trung-bay- 1

Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại cùng sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vẫn còn vẹn nguyên giá trị và ngày càng toả sáng. Thông qua các tư liệu tiêu biểu được TVQG lựa chọn trưng bày, công chúng và bạn đọc sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng dân tộc, qua đó khơi gợi niềm tự hào về truyền thống yêu nước, niềm tin vào Đảng và con đường đổi mới của dân tộc Việt Nam.

2023-08-17-trung-bay- 6

Thời gian trưng bày chuyên đề từ ngày 17/8/2023 đến hết ngày 25/9/2023 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hình ảnh theo sự kiện:

2023-08-17-trung-bay- 2

2023-08-17-trung-bay- 3

2023-08-17-trung-bay- 4

2023-08-17-trung-bay- 5

___________

Tin: Nguyễn Phương Nhung; Ảnh: Trần Kim Thơ


Đọc thêm cùng chuyên mục: