Triển khai Dự án xây dựng Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia “Thông tin và tư liệu: Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện”

E-mail Print

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) triển khai các Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia, sáng 17/04/2018, TVQG tổ chức Họp triển khai Dự án xây dựng Bộ Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu: Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện”.

Dự án được xây dựng trên cơ sở chấp nhận "ISO 28560:2014 Information and documentation - RFID in libraries". Bộ tiêu chuẩn gồm 03 phần, quy định một mẫu chuẩn dữ liệu và các quy tắc mã hóa cho việc sử dụng các nhãn nhận dạng bằng tần số radio (RFID) cho các tài liệu phù hợp với nhu cầu của tất cả các loại hình thư viện bao gồm: thư viện quốc gia, thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và thư viện trường học. Phần 1: Cung cấp các yếu tố dữ liệu và hướng dẫn chung cho quá trình thực hiện. Phần 2 và Phần 3 của Bộ tiêu chuẩn mô tả quá trình mã hóa và lựa chọn tần số, giao tiếp giữa các đầu đọc RFID và hệ thống thư viện (hoặc các ứng dụng khác) được xử lý bằng SIP-2 và NCIP.

Mục tiêu của Dự án là nhằm xây dựng thống nhất cách hiểu, cách áp dụng để ứng dụng cho quá trình mã hoá và chuyển đổi thông tin trên các nhãn nhận dạng tài liệu bằng tần số radio (RFID), để nhận dạng các tài liệu thay cho hệ thống mã vạch (barcode) nhằm bắt kịp  yêu cầu, xu thế hoạt động của các thư viện hiện đại đang ngày càng hướng tới người dùng, giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian trong việc tra cứu, đăng ký mượn/ trả, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả phục vụ người sử dụng tại các cơ quan thông tin - thư viện; đồng thời giảm nhân công trong việc quản lý, vận hành hệ thống thư viện. Mã hóa thông tin RFID theo mẫu dữ liệu tiêu chuẩn cũng góp phần vào việc hỗ trợ tốt hơn quá trình chia sẻ tài nguyên giữa các thư viện, tăng hiệu quả trong hoạt động quản lý kho tài liệu thư viện.

Tại cuộc họp, bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc TVQG, chủ nhiệm Dự án đã giới thiệu tổng quan Dự án, lý do, mục tiêu, tính khả thi, phương pháp thực hiện và các sản phẩm Dự án cần hoàn thành; Công bố danh sách thành viên tham gia Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành và nhóm chuyên gia tư vấn biên soạn Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu: Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện”.

Các đại biểu tham dự đã đánh giá cao cách thức triển khai Dự án bài bản, phương thức làm việc khoa học... và các ý kiến tập trung trao đổi về: Việt hóa câu chữ sau khi chuyển ngữ; Cập nhật tài liệu viện dẫn, tài liệu tham khảo sẽ được công bố trong quá trình biên soạn Tiêu chuẩn Việt Nam; Tạo môi trường áp dụng Tiêu chuẩn… Đây là cơ sở để Tiểu ban Kỹ thuật chuyên ngành tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo và Thuyết minh Tiêu chuẩn quốc gia “Thông tin và tư liệu: Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện”.

Dự án được thực hiện trong thời gian 2 năm 2018-2019 và dự kiến hoàn thành, công bố vào cuối năm 2019.

Hình ảnh sự kiện:

alt

Nhóm chuyên gia tư vấn và các thành viên Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành Dự án xây dựng Bộ Tiêu chuẩn Quốc gia “Thông tin và tư liệu: Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện”

alt

Bà Kiều Thuý Nga – Giám đốc TVQG, Chủ nhiệm Dự án phát biểu tại cuộc họp

alt

alt

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại cuộc họp

_______________

Tin: Hồng Hạnh; Ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: